Hakkımızda

Son yıllarda denizciliğin yükselen önemine paralel olarak tüm dünyada yat üretimi artış göstermiştir. Türkiye de birkaç ülke ile birlikte özellikle lüks yat üretiminde ilk sıralarda yeralmaktadır.Her yıl açılan yeni tersaneler, marinalar ve yayına başlayan dergiler ile çeşitli fuar etkinliklerine karşın tasarım alanında ihtiyaç duyulan insan kaynağı yetersiz kalmaktadır. İzmir Ekonomi Üniversitesi Yat Tasarımı programı, bu boşluğu doldurmak ve sektöre yenilikçi tasarımlar üretebilen, malzeme geliştirebilen, detay çözebilen nitelikli uzmanlar yetiştirmek amacı ile açılmıştır.

Yat Tasarımı Yüksek Lisans Programı, öğrencilere yat tasarımı ve üretimi alanında bilgi ve beceri edindirmeyi, böylelikle mevcut ve geleceğe dönük tasarım ve uygulama süreçlerinde aktif rol almalarını hedeflemektedir. Bu bağlamda öğrenciler, proje sergisi katılımları için teşvik edilmekte ve ulusal ve uluslararası tersane ve fuar gezileri ve sektörden uzmanların katıldığı seminer ve atölye çalışmalarından oluşan interaktif bir ortam yaratılmaktadır.