MEZUNİYET KOŞULLARI


Bu tezsiz yüksek lisans programından mezun olabilmek için öğrencilerin;

  • En az 90 AKTS’lik 10 ders (30 yerel kredi)  ile bir dönem projesi almış olmaları
  • (Başarılı/Başarısız” olarak değerlendirilen Dönem Projesinin kredisi bulunmamaktadır.)
  • Programlarında öngörülen tüm derslerden en az CC/S notu ile başarılı olmaları
  • 4.00 üzerinden en az 3.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.