MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ


Yat Tasarım yüksek lisans programından mezuniyet sonrasındaki kariyer fırsatları çok çeşitlidir. Bunlardan başlıcaları; eğitim, araştırma, danışmanlık, tasarım yönetimi ve çeşitli uygulamaya yönelik firmalardır.