Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sıkça Sorulan Sorular


Genel Bilgiler

Öğrenci akademik takvimde belirtilen süre içinde o yarıyıl için Enstitü tarafından belirlenmiş olan dersler arasından danışmanınca uygun görülen dersleri sistem üzerinden onaylayarak kaydını yenilemek zorundadır. Belirtilen sürede kaydını yenilemeyen öğrenciler, o yarıyıldaki derslere giremezler.

Dönem kaybınızın olmaması için açılmış olan derslerin hepsine kayıt yaptırmanız önerilir. Dönemde açılan derslerin tamamını almamanız programı süresi içinde bitirememe olasılığını ortaya çıkarır. Yine de kişisel nedenlerden dolayı, açılmış olan derslerden bazılarını almak imkanınız yok ise öncelikle zorunlu dersleri almanız yararınıza olacaktır.

2012-2013 öğretim yılından itibaren tezsiz yüksek lisans programların  başvuru koşullarından   ALES belgesi zorunlu bir belge olmaktan çıkarılmıştır.

Hazırlık sınıfında okuyan öğrenciler haftaiçi her gün 18:30-21:30 saatleri arasında ve Cumartesi günleri  9:00-14:00 saatleri arasında olmak üzere haftada 20 saat  İngilizce ders görürler. Her dönemin sonunda İYS sınavı açılır, barajı geçen öğrenciler bir sonraki dönem ders aşamasından başlayabilirler.

Enstitümüz programlarına her yıl güz ve bahar dönemi olmak üzere iki dönemde öğrenci kabul edilmektedir. Lisansüstü programlarımız ve sınav tarihleri   Enstitümüzün Erişim sayfasından duyurulmaktadır.

OASİS üzerinden  müraacat edilerek, öğrenci belgesi alabilirsiniz.  Özel öğrenciler öğrencilik belgesi alamazlar.

Lisansüstü programlarımıza ait ders programları her dönem başında Enstitü WEB sayfasında  ss.ieu.edu.tr ilan edilir.

Enstitümüze öğrencilik başvurusu yapabilmek için, son üç yıl içinde yapılmış olan herhangi bir ALES sınavından istenilen puan türüne göre en az -yükseklisans için 60-Ph.D için 70 (Bütünleşik-80) -puan almış olmanız gerekmektedir. ALES sınavına girmediyseniz veya puanınız yeterli değilse enstitümüze “özel öğrenci” olarak kayıt yaptırabilirsiniz.

Tezsiz Yüksek Lisans programında kayıtlı öğrenciler 3. Yarıyılda diğer dersler ile birlikte dönem projesi dersini alırlar. Kredisiz olan bu derste öğrenciler “Başarılı” veya “Başarısız” olarak değerlendirilirler. Öğretim üyesi bu dersi, danışmanı olduğu öğrenciyle birlikte ve öğrencinin proje konusunu esas alarak yürütür. Yarıyıl sonunda her öğrenci danışmanına dönem projesi ile ilgili bir rapor vermek zorundadır. Her öğrenci, dönem projesini dönem sonunda danışmanına teslim etmek zorundadır.
Dönem projesi enstitü tarafından belirlenen proje tez yazım kurallarına  uygun olarak hazırlanmalıdır.

ss.ieu.edu.tr Enstitü WEB sayfasından “Başvuru Koşulları” linki altında, ilgilendiğiniz programla ilgili başvuru şartlarını görebilirsiniz.

Tezli yüksek lisans öğretiminde tez danışmanı, en geç 2. dönemin sonunda  EABD Başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu ile  karara bağlanır.

Derslerden geçme notu Yüksek Lisans programları için en az C , doktora programları için B- dir

Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Tez çalışması, akademik anlamda bir bilimsel araştırma biçiminde hazırlanır ve yoğun bir çalışma dönemi gerektirir.
Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konularda derinliğine bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
İdeal olarak, akademik kariyere devam etmek isteyen öğrenci adaylarına Tezli, profesyonel çalışma hayatına devam etmek isteyen öğrenci adaylarına Tezsiz opsiyon önerilmektedir. Tezsiz Yüksek Lisans mezunları da birçok üniversitede Doktora Programlarına başvurabilmektedir.

Enstitü Yönetim Kurulu, lisansüstü programında; hastalık (kendi ve birinci dereceden yakını), doğum, doğal afet, zorunlu askere gönderilmesi, görev yerinin değişmesi gibi öğrenimi devamlı engelleyen haklı ve geçerli nedenlerden dolayı devam edemeyen öğrencilerin (belgelemek koşuluyla)  öğrenim süresini EYK kararı ile en fazla bir seferde iki yarıyıla kadar dondurabilir.

Enstitü Programlarımızdan mezun olmak için gerekli olan en az kümülatif ortalama yüksek lisans ve doktora  için 3.00 dür. Bu ortalamanın altında kalan ögrenciler ders tekrarı yapıp not ortalamalarını yükselterek tez aşamasına başlayabilirler, tezsiz yüksek lisans ögrencileri de ders tekrarı yaparak mezun olabilirler.

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından 20 Nisan  2016 tarih ve 29690  sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik gereği; “Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir.” şartı vardır.
Bu sınava girip sözkonusu puan şartını sağlamak ülkemizdeki tüm üniversitelerde lisansüstü eğitim yapabilmek için bir ön koşuldur. Alınmış olan ALES puanları 3 yıl süreyle geçerlidir.

Danışman öğretim üyesini değiştirmek isteyen öğrenci dilekçe ile müracatta bulunur. EABD Başkanı bu teklifi uygun görürse bu değişikliği Enstitüye bir yazı ile bildirir. Enstitü Yönetim Kurulu uygun bulursa öğrencinin danışmanı resmen değişmiş olur.

Zorunlu dersleri başarıyla ve süresi içinde bitirmeksizin enstitüden mezun olamazsınız ancak seçmeli derslerin yerine bir başka seçmeli ders alabilirsiniz.

Enstitümüz bünyesinde yer alan yüksek lisans dersleri (Yat Tasarımı hariç) hafta içi hergün 18:30 ile  21:30 saatleri arasında yürütülmektedir. Doktora dersleri ise hafta içi gündüz saatleri arasında işlenmektedir.

 

Haberler