Program Hakkında

Tasarım Yönetim Programı, İşletme Fakültesi ile Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin ortak programıdır. Tasarım Yönetimi programının, İşletme Enstitüsü bünyesindeki “İşletme (MBA) Yüksek Lisans”, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki “Tasarım Çalışmaları Yüksek Lisans ve Doktora” ve “Yat Tasarımı Yüksek Lisans” programlarıyla verimli bir işbirliği içerisinde olması amaçlanmıştır. Bu program ile Tasarım Yönetimi’nin temelini oluşturan disiplinler arası çalışma becerisinin kazandırılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Bu program ile öğrenciler, tasarım/işletme kararlarını ve stratejilerini yeniden ele alarak, yenilikçi ve yaratıcı çözümler üretmek üzere ürünlere, hizmetlere, iletişimlere, çevrelere ve markalara dönüştürebilecektir. Öğrencilerin, tasarım yönetimi süreçlerinden geçerek ortaya çıkan fikir, strateji, ürün ve sistemler ile piyasada yer alan kullanıcılar arasında, kuvvetli bir ilişki kurmasına yardımcı olur. Farklı programlardaki, farklı akademik geçmişe sahip öğrencilerin bir arada bulunması ile bu hedefe ulaşılacaktır. Bu program, farklı alanlarda ortaya çıkan tasarım sonuçlarının kalitesini ve sürekliliğinin kontrol edilmesini, tasarım fikri oluşturma ya da strateji geliştirme süreçlerinde, yeni kullanıcı deneyimleri için yeni yöntemler üretmeyi, kullanıcı ihtiyaçlarını tasarım üzerinden karşılayarak, rekabet ile işleyen yeni ekonomik yapılanmada tasarım ile mevcut piyasa koşullarını şekillendirmeyi ve yönlendirmeyi amaçlar.


Doç. Dr. Deniz Deniz

Ana Bilim Dalı Başkanı