Öğretim Programı

Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

1. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
BA 515 Pazarlama 3 0 3 5
BA 567 Örgütlerin Dinamikleri 3 0 3 5
ELEC 001 Seçmeli Ders I 3 0 3 7.5
ELEC 002 Seçmeli Ders II 3 0 3 5
FFD 572 Yaratıcılık ve Tasarım Yönetimi 3 0 3 7.5
Toplam : 30
1. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
BA 508 Stratejik Yönetim 3 0 3 5
ELEC 003 Seçmeli Ders III 3 0 3 5
ELEC 004 Seçmeli Ders IV 3 0 3 5
ELEC 005 Seçmeli Ders V 3 0 3 5
FFD 506 Yüksek Lisans Tasarım Stüdyosu 2 2 3 7.5
GSSS 597 Dönem Projesi 0 0 0 2.5
Toplam : 30
Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
BA 537 Tüketici Davranışları 3 0 3 5
BA 560 Finansal Muhasebe 3 0 3 5
BA 570 Örgütsel Davranış 3 0 3 5
BA 571 Küçük İşletmeler ve Girişimcilik 3 0 3 5
BA 578 Stratejik Yönetim Muhasebesi ve Kontrol 3 0 3 5
BA 803 İşletmenin Yasal Çevresi 3 0 3 7.5
BA 806 Proje Yönetimi 3 0 3 7.5
BA 851 Marka Tasarımı ve Yönetimi 3 0 3 6.5
FFD 502 Sanat ve Tasarımda Güncel Konular 3 0 3 7.5
FFD 503 Tasarım Temsil Kuramları I 3 0 3 7.5
FFD 557 Ekolojik ve Biyo-İklimsel Tasarım 3 0 3 7.5
FFD 563 Sanat, Tasarım ve Kent 3 0 3 7.5
FFD 569 Tasarımda İleri Malzemeler 3 0 3 7.5
LOG 518 Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi 3 0 3 7.5
YD 501 Tasarım Perspektifleri 3 0 3 5
Diğer Notlar

Öğrencilerin tezsiz yüksek lisans programını tamamlamaları için en az 30 yerel kredi ve 60 AKTS kredisini sağlamaları gerekmektedir. 

Tezsiz Programdan mezun olmak için öğrencilerin en az 10 adet dersi ve FFD 597 - Dönem Projesi dersini  başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.

Önerilen 4 seçmeli ders öğrencilerin, kendi uzmanlaşma alanlarına ve oluşturdukları dönem programına göre FFD, YD, BA veya LOG kodlu derslerden seçilebilir.

Öğrenciler seçmeli derslerinden en fazla 3 tanesini  (min. 5 ECTS kredilik 3 İEÜ kredilik olmak şartı ile) daha önce lisans öğrenimleri sırasında almamış olmaları koşulu ile lisans seviyesindeki seçmeli dersler arasından alabilirler.

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr

(2013 Yılı Öncesi Girişliler) Öğretim Programı