MEZUNİYET KOŞULLARI


Bu programdan mezun olabilmek için öğrenciler,

  • Yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler 21 yerel kredilik en az 7 ders almakla,
  • Lisans derecesi ile kabul edilenler 42 yerel kredilik en az 14 ders almakla,
  • Yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler 240 AKTS alarak 4.00 üzerinden en az 3.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmakla
  • Lisans derecesi ile kabul edilenler 300 AKTS alarak 4.00 üzerinden en az 3.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmakla
  • Yeterlilik sınavını geçmekle,
  • Tez önerisi ile tez sınavından başarılı olmakla,
  • Bir doktora tezi hazırlamak ve savunmakla,
  • Programlarında öngörülen tüm yüksek lisans derslerinden en az CC/S, doktora derslerinden en az CB/S notu ile başarılı olmakla yükümlüdürler.