MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ


Mezunlar, uzmanlaştıkları tasarım alanlarında güçlü bir bilgi birikimine sahip olarak kamu ya da özel sektörde çalışabilecek ya da akademisyen olarak eğitim verecekler ve araştırmalarına devam edebileceklerdir.