İletişim Bilgileri

Yazışma Adresi

İzmir Ekonomi Üniversitesi
Sosyal Bilim Enstitüsü
Siyaset Bilimi Ve UluslarArası İlişkiler Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

Sakarya Caddesi, No:156 35330 Balçova - İzmir TÜRKİYE

Tel : +90 (232) 279 25 25
Fax: +90 (232) 279 26 26


Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Filiz BAŞKAN
E-mail: fılız.baskan@ieu.edu.tr