Hakkımızda

2015 – 2016 Akademik Yılı'nda ilk öğrencilerini alacak olan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler doktora programı, doktor adaylarına küresel sistemde meydana gelen siyasal ve toplumsal dönüşümleri, Türkiye’nin iç ve dış politikasını ve Türkiye’nin de içinde bulunduğu bölgede yer alan siyasal olay ve gelişmeleri, akademik bir metodoloji çerçevesinde ve teorik, analitik ve eleştirel bir şekilde değerlendirebilmeleri için kapsamlı ve bilimsel bir donanım kazandırmayı amaçlar. Bu amaç doğrultusunda adaylara Uluslararası İlişkilerde Güncel Konular, Karşılaştırmalı Siyaset, Türk Siyasi Hayatı, Siyaset Teorisi, Araştırma Yöntemleri gibi “temel dersler” yanında “seçmeli dersler” olarak “Uluslararası İlişkiler”, “Karşılaştırmalı Siyaset” ve “Siyaset Teorisi” başlıklı 3 adet farklı “uzmanlık alanı” altında 30 değişik alan dersinden oluşan geniş bir yelpaze sunulmaktadır.

Program, öğrencilere gerekli kuramsal ve kavramsal çerçeveyi sağlayan ve ilk dört yarıyılı kapsayan ders ve bireysel alan çalışması döneminin ardından akademik anlamda yeterli görülen doktor adaylarının, programın değişik alanlarında konularının uzmanı öğretim üyelerinin danışmanlığında tezlerini yazabilmeleri ve savunabilmelerini sağlamak üzere tasarlanmıştır.