Öğretim Programı

Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

1. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
PSIR 601 Araştırma Yöntemleri 3 0 3 10
PSIR 603 Siyaset Teorisi 3 0 3 10
PSIR 605 Karşılaştırmalı Siyaset 3 0 3 10
Toplam : 30
1. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 001 Seçmeli Ders I 3 0 3 10
ELEC 002 Seçmeli Ders II 3 0 3 10
PSIR 602 Uluslararası İlişkilerde Güncel Konular 3 0 3 10
Toplam : 30
2. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 003 Seçmeli Ders III 3 0 3 10
ELEC 004 Seçmeli Ders IV 3 0 0 10
ELEC 005 Seçmeli Ders V 3 0 0 10
Toplam : 30
2. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
PSIR 697 Bireysel Çalışma 0 0 0 10
Toplam : 10
3. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
PSIR 699 Doktora Tezi 0 0 0 10
Toplam : 10
3. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
PSIR 699 Doktora Tezi 0 0 0 10
Toplam : 10
4. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
PSIR 699 Doktora Tezi 0 0 0 10
Toplam : 10
4. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
PSIR 699 Doktora Tezi 0 0 0 10
Toplam : 10
Uluslararası İlişkiler - Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
PSIR 631 Uluslararası İlişkiler Teorileri 3 0 3 10
PSIR 632 Uluslararası Güvenlik 1 3 3 10
PSIR 633 Etik ve Uluslararası İlişkiler 3 0 3 10
PSIR 634 Uluslararası Politik Ekonomi 3 0 3 10
PSIR 635 Dış Politika Analizi 3 0 3 10
PSIR 636 Türkiye’de Dış Politika Yazını 3 0 3 10
PSIR 637 Uluslararası İlişkilerde Yeni Yaklaşımlar ve Kavramlar 3 0 3 10
PSIR 638 Enerji Jeopolitiği ve Politikaları 3 0 3 10
Siyaset Teorisi - Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
PSIR 671 Siyaset Felsefesinde Tartışmalar: Özgürlük, Yurttaşlık, Demokrasi 3 0 3 10
PSIR 672 Modernite ve Eleştirileri 3 0 3 10
PSIR 673 Kant’tan Habermas’a Eleştirel Kuram 3 0 3 10
PSIR 674 Liberalizm ve Eleştirileri 3 0 3 10
PSIR 675 Siyasal Düşünce ve Edebiyat 3 0 3 10
Karşılaştırmalı Siyaset - Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
PSIR 604 Türk Siyasi Hayatı 3 0 3 10
PSIR 641 Toplumsal Hareketler 3 0 3 10
PSIR 642 Kamuoyu ve Seçmen Davranışı 3 0 3 10
PSIR 643 Milliyetçilik ve Vatandaşlık 3 0 3 10
PSIR 644 Devlet 3 0 3 10
PSIR 645 Bölgesel Çalışmalar 3 0 3 10
PSIR 646 Karşılaşmalı Siyasette Yeni Yaklaşımlar ve Kavramlar 3 0 3 10
PSIR 651 Türkiye Siyasetinde Güncel Konular ve Kavramlar 3 0 3 10
PSIR 652 Türk Siyasal Düşüncesi 3 0 3 10
PSIR 653 Türkiye’nin Politik Ekonomisi 3 0 3 10
PSIR 661 Avrupa'da Yönetişim 3 0 3 10
PSIR 662 Avrupa Bütünleşmesinin Politik Ekonomisi 3 0 3 10
PSIR 663 AB’nin Dış İlişkileri 3 0 3 10
PSIR 664 Avrupa Bütünleşme Kuramları 3 0 3 10
PSIR 665 Avrupa’da Ulusaldan Ulus-üstü Yönetişime 3 0 3 10
PSIR 666 AB Yönetişiminin Meşruiyeti 3 0 3 10
PSIR 667 Avrupa Çalışmalarında Yeni Yaklaşımlar ve Kavramlar 3 0 3 10
Diğer Notlar

* Seçmeli dersler: Programdaki seçmeli dersler 3 (üç) uzmanlık alanına göre (Uluslararası İlişkiler, Karşılaştırmalı Siyaset ve Siyaset Teorisi) oluşturulmuştur. Her öğrenci birinci ve ikinci uzmanlık alanı belirlemek zorundadır. Öğrenci birinci uzmanlık alanından en az iki, ikinci uzmanlık alanından en az bir ders almakla yükümlüdür. 

Lisans derecesi ile doktora öğrenimine kayıtlanan öğrencilerin yukarıdaki programda yer alan derslere ek olarak ayrıca 2 yarıyılda toplam 60 ECTS Kredilik danışmanlarının uygun göreceği dersleri almaları öngörülmektedir.

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr

(2013 Yılı Öncesi Girişliler) Öğretim Programı