Sıkça Sorulan Sorular


Genel Bilgiler

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans programının amacı, küresel sistemde meydana gelen siyasal ve toplumsal dönüşümleri, Türkiye’nin iç ve dış politikasını ve Türkiye’nin de içinde bulunduğu bölgede yer alan siyasal olayları analitik bir şekilde değerlendirebilmeleri için öğrencilere bilimsel bir temel vermektir. Program, klasik ve güncel siyaset teorileri, uluslararası ilişkiler teorileri, küresel politikalar, bölgesel analizler, uluslararası güvenlik ve Türkiye-AB ilişkileri gibi konulara odaklanmaktadır.
Program, sosyal bilimlerin farklı alanlarında akademik kariyer yapmayı veya belirli bir alanda derinleşmeyi isteyen öğrencilere gerekli kuramsal ve kavramsal çerçeveyi sağladıktan sonra seçtikleri bir konuda tez yazabilmelerini sağlamak üzere tasarlanmıştır. 
Diğer şartları karşılamak koşuluyla lisans (4 yıllık) öğrenimi veren bir yükseköğretim kurumundan mezun olmak yeterlidir. 
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında “Yüksek Lisans” derecesi (Master of Arts) almaya hak kazanmaktadırlar. 
Mezunlarımız yurt içinde ve yurt dışında geniş kariyer imkanları bularak özel sektörde, kamu kuruluşlarında, yerel yönetimlerin değişik birimlerinde, Dışişleri Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, kalkınma ajansları, Avrupa Birliği Bakanlığı veya Avrupa Konseyi, AGIT, IMF, dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kurumlarda, iletişim ve medya sektöründe, sivil toplum örgütlerinde, düşünce kuruluşlarında ve üniversitelerin çeşitli kademelerinde görev ve sorumluluk üstlenmektedir.