MCS 566 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bütünleşik Pazarlama İletişimi İlkeleri ve Uygulamaları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCS 566
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Dersin amacı lisansüstü öğrencilerine bütünleşik pazarlama iletişiminin temel ilkelerini ve uygulamalarını aktarmaktır. Dönem boyunca, BPİ kavramının ortaya çıkışına kuramsal bir yaklaşım sağlamak ve bu kavramı gelişim, uygulama ve değerlendirilmesine ilişkin tartışmaları göz önünde bulundurarak eleştirel bir gözle değerlendirmek amaçlanmıştır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler:
  • Bütünleşik pazarlama iletişimi kavramının temel ilkelerini açıklayabilir.
  • Bütünleşik pazarlama iletişimi yaklaşımınını gelişmesinde rol oynayanfaktörleri değerlendirebilir.
  • Her bir iletişim unsurunun bir bütün olarak BPİ nasıl bir katkısı olduğunu açıklayabilir.
  • BPİ kavramı süreçlerini inceleyebilir.
  • BPİ kampanya uygulamasını verilen okumalar üzerinden değerlendirebilir.
Tanımı Bu ders, bütünleşik pazarlama iletişimi konusuna ilişkin ilkelerin ve uygulamaların eleştirel çalışmasını ve derinlemesine tartışılmasını kapsamaktadır. BPİ'nin temellleri incelendikten sonra, BPİ kampanya geliştirme süreci anlatılacaktır.\nBPİ ile ilişkili konularda, ilgili akademik dergilerde yayınlanmış farklı makaleler tartışılacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Genel Tanıtımı Philip J. Kitchen, Joanne Brignell, Tao Li And Graham Spickett Jones (2004). The Emergence of IMC: A Theoretical Perspective. Journal of Advertising Research, 44 , pp 19-30 doi:10.1017/S0021849904040048
2 Pazarlama İletişimi’nin Temel Prensipleri Edwina Luck & Jennifer Moffatt (2009): IMC: Has anything really changed? A new perspective on an old definition, Journal of Marketing Communications, 15:5, 311-325
3 BPİ’nin Pazarlama İletişimi Üzerindeki Etkileri
4 Bütünleşik Pazarlama İletişimi Karması I (Reklam ve Halkla İlişkiler)
5 Bütünleşik Pazarlama İletişimi Karması II (satış promosyonu, doğrudan pazarlama, birebir satış)
6 “Yeni Medya” Kavramının BPİ Üzerindeki Etkileri
7 BPİ’de Etik Konular Frank Mulhern (2009): Integrated marketing communications: From media channels to digital connectivity, Journal of Marketing Communications, 15:2-3, 85-101
8 BPİ’de Kampanya Planı
9 BPİ’deÖlçme ve Değerlendirme David Pickton and Amanda Broderick, (Sep 2004) Integrated Marketing Communications 2nd Ed., Financial Times/ Prentice Hall. pp. 288-309
10 Sunum T. Reinold & J. Tropp (2012): Integrated marketing communications: How can we measure its effectiveness?, Journal of Marketing Communications, 18:2, 113-132 Michael T. Ewing (2009): Integrated marketing communications measurement and evaluation, Journal of Marketing Communications, 15:2-3, 103-117
11 Konuk Konuşmacı
12 BPİ’de Yasal Düzenlemeler ve Kurallar
13 Sunum Kathy R. Fitzpatrick, (2005). The Legal Challenge of Integrated MarketingCommunication (IMC): Integrating Commercial and Political Speech Journal of Advertising , Vol. 34, No. 4, Integrated Marketing Communication (IMC), pp. 93-102
14 Sunum
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Öğretim elemanı haftalık olarak gerekli okuma materyalini sağlayacaktın (kitap bölümleri, makaleler, örnek olay incelemeleri vs.)
Diğer Kaynaklar Online Elektronik Bilgi Kaynakları International Journal of Advertising Journal of Advertising Research Journal of the Institute of Public Relations Journal of Product and Brand Management Journal of Marketing Communications European Journal of Marketing Journal of Brand Management Journal of Communication Management Journal of Database Marketing and Customer Strategy Management

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
2
40
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
8
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
4
Proje
2
15
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
1
    Toplam
210

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Medya ve iletişim alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek.
2 Medya ve İletişim alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilmek, öğrenmeyi yönlendirebilmek ve ileri düzeyde çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek,
3 Medya ve İletişim alanında edinilen uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek, ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek için kullanabilmek, X
4 İletişim olgusunun gündelik hayat içerisinde karşılaşılan ve öngörülmeyen sorunlarıyla ilgili çözüm üretebilmek üzere bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek, X
5 Medya ve İletişim alanının disiplinler arası niteliğini ve bu doğrultudaki gelişimini kavramak,
6 Medya ve İletişim alanındaki bilgileri, bu alanın ilişki içinde olduğu farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren sorunları disiplinler arası yaklaşım ve araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek,
7 Medya ve İletişim alanındaki bir sorunu akademik bir sorun olarak kurgulayabilmek, araştırabilmek, çözüm yöntemi geliştirmek, gerektiğinde uygulayabilmek ve sonuçları değerlendirebilmek.
8 Medya ve iletişim alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmek.
9 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri kuran iletişim formları ile normlarını eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek.
10 Bir yabancı dili kullanarak medya ve iletişim alanındaki yeni teknolojiler, yapım yöntemleri, medya endüstrileri ile ilgili gelişmeler yanında kuramsal yenilikleri de izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek. (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B2)
11 Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilmek.
12 Medya ve iletişim alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek davranabilmek ve bu değerlerin yaygınlaşmasını sağlamak

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest