MCS 564 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Söylem Analizi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCS 564
Güz/Bahar
3
0
3
8

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Öğrencilere söylem analizi uygulamalarını tanıtmak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Söylem analizindeki çeşitli yaklaşımları tartışabilecek
  • Farklı yaklaşımları ve bunların barındırdıkları avantaj ve dezavantajları sorgulayabilecek
  • Geniş bir yelpazede yer alan yaklaşımları medya artefektlerine uygulayabilecek
  • Hem Türkiye hem de global alanda yapacağı analizlerde söylemde yatan politik, sosyal ve ekonomik imalar üzerine yazabilecek
  • Demokratik ideallere destek ya da ket vuran alt ya da üst söylemde yatan anlamları açığa çıkarabilecektir.
Tanımı Bu ders kapsamında öğrenci söylem analizi çerçevesinde Eleştirel Söylem Analizi ve onun farklı yaklaşımları incelenecek ve medya metinleri üzerinde uygulanacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtılması. Dersin organizasyonu, gereklilikleri ve işleniş biçimi, değerlendirilmesi hakkında bilgi verilmesi. Tartışma: "Söylem Nedir?"
2 İdeoloji, güç ve söylem nedir? Eleştirel söylem analizi nedir? Analiz: Arka Sokaklar ve The Simpsons. Simpson and Mayr (2010) pp. ABC1, Williams (1976), Thompson (1990), Wodak (2001), Fowler (1996), Richardson (2007)
3 Söylem ve ırk/toplumsal cinsiyet: Sosyal aktörlerin sunumu. Sunum: Caldas-Coulthard (1994) reported speech and gender. Analiz: music lyrics. Review Simpson and Mayr (2010) ABC and D5 and Van Leeuwen (1996), van Dijk (2000)
4 Söylem ve ırk/toplumsal cinsiyet: van Dijk. Sunum: Paul Baker & Amanda Potts (2013). Analiz: Samoli pirates representations in BBC news. Read van Leeuwen and Wodak (1999), Way 2013, Lazar (2000), Machin and Thornborrow (2006)
5 Söylem ve milliyetçilik: Banal milliyetçilik. Sunum: Bishop and Jawarski (2003) Analiz: James Bond ve TV news story. Way and Akan (2016), Bishop and Jaworski (2003), Higgins (2004)
6 Söylem ve Milliyetçilik: Türkiye ve Kıbrıs. Presentation on Way and Akan (2012). Analiz: Türkiye gazeteleri. Chouliaraki (2000), Way (2011)
7 Toplumsal semiyotik sosyal aktörler analizi, Sunum: Martin J. Power, Aileen Dillane & Eoin Devereux (2012):Morrissey David Machin (2013) What is multimodal critical discourse studies?, Critical Discourse Studies, 10:4, 347-355
8 Kurum ve kuruluşların söylemi. Sunum: Abousnnouga and Machin (2010). Analiz: Arka Sokaklar and the Bill Abousnnouga and Machin (2010), Mayr (2009), Simpson and Mayr (2010) ABC2
9 Popüler müzikte söylem ve siyaset. Sunum: McKerrell (2012) Van Leeuwen (2012), Way (2013)
10 Milliyetçilik ve multimodal analizde rengin önemi. Sunum: van Leeuwen (2000) visual racism. Analiz: Black Hawk Down. Van Leeuwen and Machin (2005), Barrett (2017)
11 Söylem ve reklam: Multi-modal analiz. Sunum: Machin and Niblock (2008). Analiz: the Leicester Mercury newspaper.Politika ve Söylem. Graham et. el. (2004) hakkında sunum Machin (2007), Simpson and Mayr (2010) A,B,C,D 8.
12 Söylem ve küreselleşme. Analiz: Beneton reklam kampanyası. Simpson and Mayr (2010) A,B,C,D 10. Hansen and Machin (2008), Fairclough (2001), Simpson and Mayr (2010) A, B, C, D 9
13 Final sunumları
14 Final sunumları
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar Ders ve power point sunumları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
10
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
60
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
6
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
50
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
228

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Medya ve iletişim alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek. X
2 Medya ve İletişim alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilmek, öğrenmeyi yönlendirebilmek ve ileri düzeyde çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek, X
3 Medya ve İletişim alanında edinilen uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek, ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek için kullanabilmek, X
4 İletişim olgusunun gündelik hayat içerisinde karşılaşılan ve öngörülmeyen sorunlarıyla ilgili çözüm üretebilmek üzere bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek, X
5 Medya ve İletişim alanının disiplinler arası niteliğini ve bu doğrultudaki gelişimini kavramak, X
6 Medya ve İletişim alanındaki bilgileri, bu alanın ilişki içinde olduğu farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren sorunları disiplinler arası yaklaşım ve araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek, X
7 Medya ve İletişim alanındaki bir sorunu akademik bir sorun olarak kurgulayabilmek, araştırabilmek, çözüm yöntemi geliştirmek, gerektiğinde uygulayabilmek ve sonuçları değerlendirebilmek. X
8 Medya ve iletişim alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmek.
9 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri kuran iletişim formları ile normlarını eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek. X
10 Bir yabancı dili kullanarak medya ve iletişim alanındaki yeni teknolojiler, yapım yöntemleri, medya endüstrileri ile ilgili gelişmeler yanında kuramsal yenilikleri de izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek. (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B2) X
11 Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilmek.
12 Medya ve iletişim alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek davranabilmek ve bu değerlerin yaygınlaşmasını sağlamak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest