MCS 562 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bütünleşik Pazarlama İletişimi'nde Seçilmiş Konular
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCS 562
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Öğrencilerin modern örgütlerde bütünleşik pazarlama iletişimi konularına ve ilgilerine hakim olmasını sağlayacak şekilde tasarlanan ve araştırma ve yazıma dayanan bu ders, günümüz ve öngörülebilir gelecekle ilgili olmaktadır. Öğrenciler, pazarlama iletişimi sektörünün karşılaştığı çeşitli güncel konuları teorik ve uygulama perspektifinden keşfedecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Temel pazarlama iletişimi ilkelerini ve tekniklerini tanımlar Güncel konular bağlamında pazarlama iletişimi ilkelerini ve tekniklerini değerlendirir ve uygular.Modern pazarlama iletişimi hakkında detaylı bir bakış açısı ve uygulamacılar tarafından sunulabilen öneriler bütünü geliştirir.
  • Modern pazarlama iletişimi hakkında detaylı bir bakış açısı ve uygulamacılar tarafından sunulabilen öneriler bütünü geliştirir.
  • Pazarlama iletişimi ve tüketici arasındaki ilişkiyi, bu alandaki ilgili ilkeleri ve teknikleri kullanarak tartışır. İlgili modern konuda araştırma sürecinin geliştirilmesine katkı sağlar.Hem birincil hem ikincil araştırma yürütür ve seçilen konuda bulgularını değerlendirir.
Tanımı Araştırma ve yazma üzerine kurulu olan Bütünleşik pazarlama İletişimde Seçilmiş Okumalar dersi, öğrencilerin güncel pazarlama iletişimi konuları ile tanıştırmayı hedeflemektedir.
 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş
2 Pazarlamada Bütünleşik Pazarlama İletişiminin Rolü
3 Dijital Çağda Veritabanı Yönetimi
4 Ağızdan Ağıza Pazarlama, Buzz ve Viral Pazarlama Citizen Marketers: When People Are the Message. Ben McConnell & Jackie Huba. 2007. Pages vii96 (Introduction & Chapters 14; CIT)
5 Kullanıcı Tarafından Geliştirilen İçerik, Kullanıcı Tarafından Geliştirilen Reklamlar
6 Amaca Yönelik Pazarlama Daw, J. (2006). Cause marketing for nonprofits: Partner for purpose, passion, and profits. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
7 Sosyal Pazarlama Safko, L. & Brake, D.K. (2009). The social media bible: Tactics, tools and strategies for business success. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc.
8 Yeşil Pazarlama Grant, J. (2008). The green marketing manifesto. Hoboken, NJ: Wiley.
9 Spor Pazarlaması
10 Gerilla Pazarlama
11 Mobil Pazarlama Krum, C. (2010). Mobile marketing: Finding your customers no matter where they are. Indianapolis, IN: Que Publishing.
12 Sağlık İletişimi & Pazarlama
13 Proje Sunumu
14 Proje Sunumu
15 Proje Sunumu
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Kitap bölümleri, makaleler, örnek olaylar, bildiriler gibi öğretim üyesi tarafından sağlanan haftalık okuma materyali.
Diğer Kaynaklar Available online via electronic information resources International Journal of AdvertisingJournal of Advertising ResearchJournal of the Institute of Public RelationsJournal of Product and Brand ManagementJournal of Marketing CommunicationsEuropean Journal of MarketingJournal of Brand ManagementJournal of Communication ManagementJournal of Database Marketing and Customer Strategy Management

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
13
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
1
50
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
8
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
13
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
3
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Medya ve iletişim alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek. X
2 Medya ve İletişim alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilmek, öğrenmeyi yönlendirebilmek ve ileri düzeyde çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek, X
3 Medya ve İletişim alanında edinilen uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek, ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek için kullanabilmek, X
4 İletişim olgusunun gündelik hayat içerisinde karşılaşılan ve öngörülmeyen sorunlarıyla ilgili çözüm üretebilmek üzere bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek, X
5 Medya ve İletişim alanının disiplinler arası niteliğini ve bu doğrultudaki gelişimini kavramak, X
6 Medya ve İletişim alanındaki bilgileri, bu alanın ilişki içinde olduğu farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren sorunları disiplinler arası yaklaşım ve araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek, X
7 Medya ve İletişim alanındaki bir sorunu akademik bir sorun olarak kurgulayabilmek, araştırabilmek, çözüm yöntemi geliştirmek, gerektiğinde uygulayabilmek ve sonuçları değerlendirebilmek. X
8 Medya ve iletişim alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmek. X
9 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri kuran iletişim formları ile normlarını eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek.
10 Bir yabancı dili kullanarak medya ve iletişim alanındaki yeni teknolojiler, yapım yöntemleri, medya endüstrileri ile ilgili gelişmeler yanında kuramsal yenilikleri de izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek. (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B2)
11 Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilmek.
12 Medya ve iletişim alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek davranabilmek ve bu değerlerin yaygınlaşmasını sağlamak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest