MCS 556 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Küreselleşme, İletişim ve Yeni Medya Düzeni
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCS 556
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı 1)Medya aracılığı ile küreselleşmenin ana dinamikleri ve boyutlarının derinlemesine araştırmak 2) Farklı yönlerin sunumu: Küresel medya yapımı ve tüketimi, küreselyerel etkileşimi, yeni geliştirilen uluslararası ortaklıklar ve özdeşleştirmeler 3) Öğrencileri teori ve pratiği birlikte uygulamaya cesaretlendirmek, medya ve iletişimde küreselleşmenin yanı sıra çeşiti örnek olay çalışmaları incelemek
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Küreselleşme sürecinin ana parametrelerini ve perspektiflerini kavrayacaklar
  • Küreselleşmiş dünyada medyanın dönüşümlerini ekonomik, kültürel, toplumsal ve politik süreçlerle ilişkilendirebilecekler
  • Küresel medya akımlarının ve karşı akımlarının farklı çeşitlerini analiz edebilecekler
  • Görsel imgelerin küresel, ulusal ve yerel etkileşimlerini değerlendirebilecekler
  • Medyanın küreselleşmesinin kültürlerin çeşitliliği açısından anlamlarını eleştirel olarak derinlemesine düşünebilecekler
  • Küresellleşme, medya, kültür ve topluluk ve kimliğe dayalı karmaşık araştırma soruları oluşturabilecekler
Tanımı Bu ders öğrencilere Küreselleşme ve medya/iletişim arasındaki ilişkiye dair çıkarımlar farklı bakış açıları, uygulamalar kazandırmak için tasarlanmıştır.
 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Medya, Modernite ve Oryantalizm Must reading: West and the Rest: Discourse and Power by Stuart Hall Suggested reading: Pictures from afar: Shooting the Middle East
2 Bu hafta ders yapılmayacaktır
3 Medya ve Milliyetçilik Must reading: What is a Nation by Ernest Renan Suggested reading: Anderson, B. (1983) Imagined Communities. London: Verso.
4 Medya ve Küreselleşme I Must reading: King, Anthony. "Globalisation and Homogenisation: The State of Play." In Homogenisation of Representations, edited by Modjtaba Sadria, 17-34. Geneva: Aga Khan Award for Architecture, 2012. Suggested reading: Sarikakis, K., (2005). ‘Legitimating Domination: Notes on the Changing Faces of Cultural Imperialism’. In Hamm, B. and Smandych, R., (eds.) Cultural Imperialism: Essays on the Political Economy of Cultural Domination. Canada: Broadview Press, pp 80-92
5 Medya ve Küreselleşme II Must reading: Robertson R (1990) Mapping the global condition: globalization as the central concept. Theory Cult Soc 7:15–30 Suggested reading: Kraidy, M. (2002). Globalization of culture through the media. In J. R. Schement (Ed.), Encyclopedia of communication and information (Vol. 2, pp. 359-363). New York, NY: Macmillan Reference USA.
6 Küresel Medya Etnografisi Must reading: Murphy, P.D. and Kraidy, M.M. (2003) Global Media Studies: Ethnographic Perspectives. London and New York: Routledge. (pp.3-21). Suggested reading: Murphy, P.D. and Kraidy, M.M. (2003) Global Media Studies: Ethnographic Perspectives. London and New York: Routledge. (pp.299-308).
7 I. Vize
8 Ulusaşırılaşma süreçlerine genel bakış Must Readings: Vertovec, S. (2001) ‘Transnationalism and identity’, Journal of Ethnic and Migration Studies, 27(4):573-82 Schiller, N. G., (1995). From Immigrant to Transmigrant: Theorizing Transnational Migration, Anthropological Quarterly, 68:1 p.48 Suggested reading: Clifford, James. 1994. Diasporas. Current Anthropology 9.3: 302–338.
9 Ulusaşırılaşma ve Kimlik Must Reading: Ayhan Kaya (2002) Aesthetics of diaspora: Contemporary minstrels in Turkish Berlin, Journal of Ethnic and Migration Studies, 28:1, 43-62 Suggested reading: Soysal, L. (2001). Diversity of experience, experience of diversity, Turkish migrant youth culture in Berlin, Cultural Dynamics, 13(1): 5-28.
10 Ulusaşırı Medya Akışı I Must Reading: Miyase Christensen (2013). TransNational Media Flows: Some Key Questions and Debates. International Journal of Communication 7 (2013), 2400-2418 Suggested reading: Chalaby, J. (2005). From internationalization to transnationalization. Global Media and Communication, 1(1), 28–33.
11 Ulusaşırı Medya Akışı II Must Reading: Aksoy, A. and K. Robins (2003) ‘Banal Transnationalism: The Difference that Television Makes’, pp. 89–104 in K.H. Karim (ed.) The Media of Diaspora. London: Routledge. Suggested reading: Karanfil, G. 2009. Pseudo-exiles and reluctant transnationals: disrupted nostalgia on Turkish satellite broadcasts. Media, culture & society, 31: 887
12 Ulusaşırı Medya Akışı III Must Reading: Kaptan, Yeşim and Gökçen Karanfil (2013), “RTÜK, Broadcasting, and the Middle East: Regulating the Transnational”, International Journal of Communication, 7 (2013), 2322-40. Marwan M. Kraidy & Omar Al-Ghazzi (2013) Neo-Ottoman Cool: Turkish Popular Culture in the Arab Public Sphere, Popular Communication, 11:1, 17-29, Suggested reading: Karanfil, Y. Gökçen and Eğilmez, D. Burcu (2017) "Politics, Culture and Media: Neo-Ottomanism as a Transnational Cultural Policy on TRT El Arabia and TRT Avaz,"Markets, Globalization & Development Review: Vol. 2: No. 2, Article 4.
13 II. Vize
14 Genel Tartışma
15 Dersin Değerlendirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı

a) Ders kitabı b) Derste kullanılan powerpointler c) Seminerler( Dersteki tartışmalar için hazırlanmış sorular ve materyaller) 

Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
10
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
20
Proje
1
15
Çalıştay
,
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
45
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
7
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
10
35
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
Proje
1
50
Çalıştay
,
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
25
Final / Sözlü Sınav
25
    Toplam
543

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Medya ve iletişim alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek. X
2 Medya ve İletişim alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilmek, öğrenmeyi yönlendirebilmek ve ileri düzeyde çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek, X
3 Medya ve İletişim alanında edinilen uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek, ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek için kullanabilmek, X
4 İletişim olgusunun gündelik hayat içerisinde karşılaşılan ve öngörülmeyen sorunlarıyla ilgili çözüm üretebilmek üzere bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek, X
5 Medya ve İletişim alanının disiplinler arası niteliğini ve bu doğrultudaki gelişimini kavramak, X
6 Medya ve İletişim alanındaki bilgileri, bu alanın ilişki içinde olduğu farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren sorunları disiplinler arası yaklaşım ve araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek, X
7 Medya ve İletişim alanındaki bir sorunu akademik bir sorun olarak kurgulayabilmek, araştırabilmek, çözüm yöntemi geliştirmek, gerektiğinde uygulayabilmek ve sonuçları değerlendirebilmek. X
8 Medya ve iletişim alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmek. X
9 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri kuran iletişim formları ile normlarını eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek. X
10 Bir yabancı dili kullanarak medya ve iletişim alanındaki yeni teknolojiler, yapım yöntemleri, medya endüstrileri ile ilgili gelişmeler yanında kuramsal yenilikleri de izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek. (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B2)
11 Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilmek.
12 Medya ve iletişim alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek davranabilmek ve bu değerlerin yaygınlaşmasını sağlamak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest