MCS 555 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Toplumsal Cinsiyet, Medya ve Siyaset
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCS 555
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Medyanın toplumsal cinsiyetten kaynaklı eşitsizliklerin tanımlanması ve yeniden üretilmesindeki rolünü tartışmaya açmak
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • toplumsal cinsiyet ilişkileri konusunda bir farkındalık geliştirir
  • medya metinleri ve gündelik yaşamla toplumsal cinsiyet arasındaki ilişkileri analiz edebilir.
  • iktidar ilişkilerinin bir parçası olarak toplumsal cinsiyet ilişkilerinin teorik analizini yapabilir
  • feminizm ve medya çalışmalarını, “feminist medya çalışmaları” başlığı altında ilişkilendirebilir.
  • temsiliyet tartışmalarının ve medyada kadınlık ve erkeklik kategorilerinin kurulmasının eleştirel analizini yapabilir
  • medyanın üretim ve organizasyon süreçlerindeki toplumsal cinsiyetlendirilmiş eşitsizlikleri tartışabilir
  • medyada kadınlık ve erkeklik kategorilerinin kurulmasını eleştirel olarak değerlendirebilir
Tanımı Bu ders toplumsal cinsiyet, medya ve iktidar kavramlarını eleştirel bir yaklaşımla ele alarak, medyanın toplumsal cinsiyetlendirilmiş eşitsizliklerin tanımı ve (yeniden) üretimindeki rolünü tartışmaktadır. Kavramsal ve teorik çerçeve farklı medya ortamlarında –sinema, televizyon, reklam, haberler, radyo ve internet gibi toplumsal cinsiyet temsillerinin tartışılmasında kullanılacaktır.


 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders organizasyonu, gereklilikleri ve değerlendirme ölçütlerinin anlatılmasıve giriş
2 Toplumsal Cinsiyet ve İktidar Chris Beasley, What is Feminism? An Introduction to Feminist Theory, London: Sage, 1999 (148)Simone de Beauvoir, The Second Sex, Introduction, Conclusion New York : Vintage, 1989 (1331 and 725741)Judith Butler, "Subjects of Sex/Gender Desire" in Gender Trouble, New York : Routledge, 1990 (146)R.W.Connell, “The Body and Social Practice” in Gender& Power, Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1987. (6688)
3 Feminizm, Liberal ve Marksist Feminizm Chris Beasley, What is Feminism? An Introduction to Feminist Theory, London: Sage, 1999 (5164)Rosemarie Tong, Feminist Thought: A Comprehensive Introduction, London: Routledge, 1992. (1170)
4 Feminizm: Radikal, Psikanalitik ve Sosyalist Feminizm Rosemarie Tong, Feminist Thought: A Comprehensive Introduction, London: Routledge, 1992 (95192)
5 Feminist Medya Çalışmaları: medya, iktidar, toplumsal cinsiyet Liesbet Van Zoonen, Feminist Media Studies, London: Sage, 1994 (142, 127147)Rosalind Gill, “Analysing Gender in Media Texts” in Gender and the Media, Cambridge: Polity, 2007 (4272) Chapter 2Eser Köker, Women’s Strategies for Dealing with Rights Violations in the Media in GenderBased Journalism ed. by Sevda Alankuş, İstanbul:IPS Communication Foudantion Publications, 2007. (117148)
6 Feminist Medya Çalışmaları: kültür, dil, feminizm Sara Mills, “Language” in a Concise Companion to Feminist Theory, ed. Mary Eagleton, Oxford: Blackwell, 2006 (133152)Myra Macdonald, “Voices off: women, discourse and the media” in Representing Women: Myths of Femininity in the Popular Media, London:Arnold, (4172) Chapter 2Liesbeth Brouwer: “the Colour of the Sign: Feminist Semiotics” in Women’s Studies and Culture, ed.by Rosemarie Buikema, Anneke Smelik, London: Zed Books, 1995 (148161)
7 Feminist Medya Çalışmaları: üretim ve organizasyon Carolyn Byerly and Karen Ross, “Women and Production” in Women and Media: A Critical Introduction, Malden: Blackwell Pub. 2006 (7595) Chapter 4Liesbet Van Zoonen, “Media Production and the Encoding of Gender” in Feminist Media Studies, London: Sage, 1994 (4367)
8 Feminist Film Çalışmaları Film screening: Rear Window, Alfred HitchcockLiesbet Van Zoonen, “Spectatorship and the Gaze,” in Feminist Media Studies, London: Sage, 1994 (87104)Laura Mulvey: ‘Visual Pleasure and Narrative Cinema” in Visual and Other Pleasures, Hampshire : Macmillan, 1989 (1426)
9 Feminist Film Çalışmaları: bakış Anneke Smelik, “Feminist Film Theory” retrieved from: http://www.let.uu.nl/womensstudies/anneke/filmtheory.htmlE. Ann Kaplan, “Is the Gaze Male?” in Feminism & Film, ed. by Ann Kaplan Oxford: Oxford University Press, 2000 (2335)Mary Ann Doane, "Woman's Stake: Filming the Female Body," in Feminism & Film, ed. by Ann Kaplan Oxford: Oxford University Press, 2000 (8699)
10 Feminist Film Studies feminist estetik ve (kadın) izleyici Christine Gledhill, “Pleasurable Negotiations,” in Feminist Film Theory edited by Sue Thornham Edinburgh : Edinburgh University Press, 1999, (159165) Laura Mulvey, "Afterthoughts on 'Visual Pleasure and Narrative Cinema' inspired by Duel in the Sun." in Visual and Other Pleasures, Hampshire : Macmillan, 1989Mary Ann Doane, ‘Film and Masquerade: Theorizing the Female Spectator” in Feminist Film Theory edited by Sue Thornham Edinburgh : Edinburgh University Press, 1999, (131145)Claire Johnston, “Women’s Cinema as CounterCinema” in Feminism & Film, ed. by Ann Kaplan Oxford: Oxford University Press, 2000 (2233)Bell Hooks, "The Oppositional Gaze: Black Female Spectators." in Feminist Film Theory edited by Sue Thornham Edinburgh : Edinburgh University Press, 1999 (307320)
11 Televizyon Fiske, John. "Gendered Television: Femininity." in Gender, Race, and Class in Media: A TextReader, ed. by Gail Dines, Jean McMahon Humez, London: Sage, 1995 (340347).Rosalind Gill, “Talk Shows: Feminism on TV” in Gender and the Media, Cambridge: Polity, 2007, (150179) Chapter 5Ien Ang, “Melodramatic Identifications: Television Fiction and Women's Fantasy” in Feminist Television Criticism, ed. by Charlotte Brunsdon, Julie D'acci, and Lynn Spigel, Oxford : Open University Press, 2008. (235246)
12 Televizyon: diziler Liesbet Van Zoonen, Feminist Media Studies, London: Sage, 1994 (105126)Annette Kuhn. "Women's Genres: Melodrama, Soap Opera and Theory." in Feminist Film Theory edited by Sue Thornham Edinburgh : Edinburgh University Press, 1999, (146156)Christine Gledhill, “Genre and Gender: the Case of Soap Opera” in Representation, ed. by Stuart Hall, London: Sage, 1997 (337384).
13 Reklamlar Liesbet Van Zoonen, Feminist Media Studies, London: Sage, 1994 (6686)Myra Macdonald, Representing Women: Myths of Femininity in the Popular Media, London: Arnold, (72102) Chapter 3.Rosalind Gill, “Advertising and Postfeminism” in Gender and the Media, Cambridge: Polity, 2007, (73112) Chapter 3Sean Nixon, “Exhibiting Masculinity” in Representation, ed. by Stuart Hall, London: Sage, 1997 (291336).
14 Yazılı Basın: haberler ve eğlence Carolyn Byerly and Karen Ross, Women and Media: A Critical Introduction, Malden, MA: Blackwell, 2006 (3755) Chapter 3David Gauntlett, “Men’s magazines and Modern Masculinities” and “Women’s magazines and female Identities” in Media, Gender and Identity, New York, NY : Routledge, 2008, Chapter 8 and 9 (164222)Sevda Alankuş, Foreword: Why Genderbased Journalism? in GenderBased Journalism ed. by Sevda Alankuş, İstanbul:IPS Communication Foudantion Publications, 2007
15 Dönem ödevi sunumları
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Yukarıda verilen haftalık zorunlu okumalar
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
13
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
3
15
Proje
1
50
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
8
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
13
1
Sunum / Jüri Önünde Sunum
3
2
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Medya ve iletişim alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek. X
2 Medya ve İletişim alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilmek, öğrenmeyi yönlendirebilmek ve ileri düzeyde çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek, X
3 Medya ve İletişim alanında edinilen uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek, ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek için kullanabilmek, X
4 İletişim olgusunun gündelik hayat içerisinde karşılaşılan ve öngörülmeyen sorunlarıyla ilgili çözüm üretebilmek üzere bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek, X
5 Medya ve İletişim alanının disiplinler arası niteliğini ve bu doğrultudaki gelişimini kavramak, X
6 Medya ve İletişim alanındaki bilgileri, bu alanın ilişki içinde olduğu farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren sorunları disiplinler arası yaklaşım ve araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek, X
7 Medya ve İletişim alanındaki bir sorunu akademik bir sorun olarak kurgulayabilmek, araştırabilmek, çözüm yöntemi geliştirmek, gerektiğinde uygulayabilmek ve sonuçları değerlendirebilmek. X
8 Medya ve iletişim alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmek. X
9 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri kuran iletişim formları ile normlarını eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek. X
10 Bir yabancı dili kullanarak medya ve iletişim alanındaki yeni teknolojiler, yapım yöntemleri, medya endüstrileri ile ilgili gelişmeler yanında kuramsal yenilikleri de izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek. (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B2)
11 Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilmek.
12 Medya ve iletişim alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek davranabilmek ve bu değerlerin yaygınlaşmasını sağlamak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest