LOG 522 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Lojistik Yönetiminde Sayısal Yöntemler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
LOG 522
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders lojistik faaliyetlerinde yönetim problemlerini çözmede yararlı olan çeşitli yöntemler öğretmeyi amaçlar; böylece öğrenciler temel matematiksel modelleme ve lojistik sistemlerin tasarımı ve analizi gibi yüksek seviyeli derslerin problem çözümlerinde yardımcı olacak nicel bir temel kazanabilirler.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Karmaşık yönetim problemlerinin nasıl analiz edileceğini öğrenebilecek
  • Sistem yaklaşımını karmaşık yönetim problemlerine nasıl uygulayacağını öğrenecek
  • Kamu ve özel işletme karar verme problemlerini doğrusal ve tamsayılı matematiksel optimizasyon modelleri ile çözebilecek
  • Bilgisayar yazılımı ile karmaşık matematiksel modelleri çözebilecek
  • Matematiksel optimizasyon modellerinin çözümlerini yorumlayabilecektir
Ders Tanımı Dersin ana vurgusu matematiksel modelleme (Doğrusal programlama ve Tamsayılı programlama) kullanarak bir yönetsel problemin nasıl modelleneceğidir. Farklı uygulama alanlarından birçok örnek verilmiştir. Bazı özel problemler için çözüm teknikleri tartışılmaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Modellemeye Giriş Operations Research Applications and Algorithms Chp 1
2 Doğrusal Programlama ile Modelleme Operations Research Applications and Algorithms Chp 3
3 Doğrusal Programlama ile Modelleme Operations Research Applications and Algorithms Chp 3
4 Doğrusal Programlama ile Modelleme : Doğrusal programlama ile örnek çözme Operations Research Applications and Algorithms Chp 3
5 Tamsayılı Doğrusal Programlama Modelleri Operations Research Applications and Algorithms Chp 9
6 Tamsayılı Doğrusal Programlama Modelleri Operations Research Applications and Algorithms Chp 9
7 Ara Sınav
8 Tamsayılı Doğrusal Programlama Modelleri Operations Research Applications and Algorithms Chp 9
9 Doğrusal Programlama Ulaştırma Modelleri Operations Research Applications and Algorithms Chp 7
10 Ağ Optimizasyonu Modelleri Operations Research Applications and Algorithms Chp 8
11 Ağ Optimizasyonu Modelleri Operations Research Applications and Algorithms Chp 8
12 Ağ Optimizasyonu Modelleri Operations Research Applications and Algorithms Chp 8
13 Karar verme modelleri Operations Research Applications and Algorithms Chp 13
14 Karar verme modelleri Operations Research Applications and Algorithms Chp 13
15 Karar verme modelleri Operations Research Applications and Algorithms Chp 13
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Dersin Kitabı

Course notes and reading material, Operations Research Applications and Algorithms, Wayne L. Winston, Fourth Edition, Thomson Books

Introduction to Management Science. Bernard W. Taylor III, Tenth Edition, Prencite Hall, New Jersey

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
-
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
-
-
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
-
-
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
25
Final / Sözlü Sınav
1
29
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Eğitim süresince edindikleri bilgi ve beceriler ile kendi profesyonel değerlerine, bağlı oldukları kuruma ve lojistik sektörünün gelişimine katkıda bulanabilmeli, kurum ve sektördeki değişimi yönetebilmeli. X
2 Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanındaki güncel işletme ve teknoloji uygulamaları ile analiz ve strateji geliştirme yöntemleri hakkında yetkinliğe sahip olmalı. X
3 Aldıkları disiplinlerarası dersler ile tedarik zinciri yönetimini bilgi teknolojileri ve yenilikçi süreçler ile birleştirerek fırsatlar yaratabilmeli. X
4 Küresel lojistik ve tedarik zinciri konuları üzerinde çalışarak yaratıcı çözümler geliştirme ve proje yönetimi bilgisini kullanarak bunları hayata geçirme yeteneklerini edinmeli. X
5 Problem ve vaka analizi tabanlı öğrenme ile etkin bir lojistik ve tedarik zinciri yönetimi için gerekli bilgi, beceri ve yetkinlikleri edinmeli. X
6 Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerini yönetim bilimi bakış açısı ve analitik yaklaşımlar kullanarak inceleyebilmeli, ilgili kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle analiz edebilmeli, verileri yorumlayabilmeli ve değerlendirebilmeli. X
7 Akademik alanda çalışmalara devam ediyorlarsa lojistik uygulamalarıyla ilgili yeterli bilgi sahibi olmalı; sektörde çalışıyorlarsa kavramsal konularda yeterli donanıma sahip olmalı. X
8 Araştırma alanı kapsamında uygun araştırma sorularını belirleyebilmeli, bu alanda gerekli yöntemleri kullanarak etkin bir çalışma yürütebilmeli ve araştırma sonuçlarını sektörde veya akademik alanda uygulayabilmeli. X
9 Kişisel ve mesleki yetkinliğini güncel tutabilmek için çalıştığı sektörle ilgili değişimleri takip edebilmeli ve gerektiği durumlarda kendini geliştirebilmeli. X
10 Aldığı sektör odaklı eğitim sayesinde, lojistik ve tedarik zinciri konularında alanlarında uzman kişiler olmalı. X
11 Yurtiçi ve yurtdışı doktora çalışmalarına devam edecek donanıma sahip olmalıdır. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest