LOG 516 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tedarik Zinciri Proje Yönetimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
LOG 516
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı 1. İş yaşamındaki projelerin yürütülmesi için yöntemler kazandırmak 2. Projelerin planlanması, takibi ve ölçümü için analitik metodlar öğretmek 3. Değişik alan ve ölçeklerde projelerin detaylı incelenmesi 4. Proje ekibi oluşturma ve yönetme konusunda bilgi ve beceri kazandırmak
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Proje yönetimi tekniklerini açıklayabilecektir.
  • Projeleri planlayabilecektir.
  • Ölçüm metodlarını (PERT, CPM gibi) kullanabilecektir.
  • Proje raporlama tekniklerini kullanabilecektir.
  • Proje ekibini yönetebilecektir.
Ders Tanımı Bu ders proje yönetimi ve aktiviteleri için gerekli olan temeli ve beceriyi öğrencilere kazandırmayı amaçlamaktadır. Proje yönetiminin araçları ve teknikleri olan kritik yol methodu ( CPM), program değerlendirme ve inceleme tekniği ( PERT) ve ticari bir proje yönetimi yazılımı bu ders kapsamında ayrıntılarıyla incelenecektir. Bu dersten öğrenilecek bilgiler tedarik zinciri ve fabrika içi proje yürütmede öğrencilere büyük kolaylıklar sağlayacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Genel Bakış Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, 9th Edition; Kerzner; John Wiley and Sons; 2006. Chapter 1
2 Proje Yönetiminin Gelişimi: Kavramlar ve Tanımlar Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, 9th Edition; Kerzner; John Wiley and Sons; 2006. Chapter 2
3 Örgütsel Yapılar Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, 9th Edition; Kerzner; John Wiley and Sons; 2006. Chapter 3
4 Proje Ofisi ve Takımının Örgütlenmesi ve Oluşturulması Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, 9th Edition; Kerzner; John Wiley and Sons; 2006. Chapter 4
5 Yönetim İşlevleri Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, 9th Edition; Kerzner; John Wiley and Sons; 2006. Chapter 5
6 Dönemin gözden geçirilmesi  
7 Çelişkiler Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, 9th Edition; Kerzner; John Wiley and Sons; 2006. Chapter 7
8 Özel Konular Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, 9th Edition; Kerzner; John Wiley and Sons; 2006. Chapter 8
9 Başarı Unsurları Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, 9th Edition; Kerzner; John Wiley and Sons; 2006. Chapter 9
10 Yöneticilerle Çalışma Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, 9th Edition; Kerzner; John Wiley and Sons; 2006. Chapter 10
11 Planlama Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, 9th Edition; Kerzner; John Wiley and Sons; 2006. Chapter 11
12 Ağ Planlama Teknikleri Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, 9th Edition; Kerzner; John Wiley and Sons; 2006. Chapter 12
13 Proje Grafikleri Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, 9th Edition; Kerzner; John Wiley and Sons; 2006. Chapter 13
14 Fiyatlandırma ve Maliyet Kontrolünün Değerlendirilmesi Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, 9th Edition; Kerzner; John Wiley and Sons; 2006. Chapter 1415
15 Proje Ortamında FaydaMaliyet Analizinin Yapılması Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, 9th Edition; Kerzner; John Wiley and Sons; 2006. Chapter 16
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, 9th Edition; Kerzner; John Wiley and Sons; 2006.
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
15
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
30
Proje
2
40
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
20
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
20
Proje
2
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
27
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
188

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Eğitim süresince edindikleri bilgi ve beceriler ile kendi profesyonel değerlerine, bağlı oldukları kuruma ve lojistik sektörünün gelişimine katkıda bulanabilmeli, kurum ve sektördeki değişimi yönetebilmeli. X
2 Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanındaki güncel işletme ve teknoloji uygulamaları ile analiz ve strateji geliştirme yöntemleri hakkında yetkinliğe sahip olmalı. X
3 Aldıkları disiplinlerarası dersler ile tedarik zinciri yönetimini bilgi teknolojileri ve yenilikçi süreçler ile birleştirerek fırsatlar yaratabilmeli. X
4 Küresel lojistik ve tedarik zinciri konuları üzerinde çalışarak yaratıcı çözümler geliştirme ve proje yönetimi bilgisini kullanarak bunları hayata geçirme yeteneklerini edinmeli. X
5 Problem ve vaka analizi tabanlı öğrenme ile etkin bir lojistik ve tedarik zinciri yönetimi için gerekli bilgi, beceri ve yetkinlikleri edinmeli. X
6 Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerini yönetim bilimi bakış açısı ve analitik yaklaşımlar kullanarak inceleyebilmeli, ilgili kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle analiz edebilmeli, verileri yorumlayabilmeli ve değerlendirebilmeli. X
7 Akademik alanda çalışmalara devam ediyorlarsa lojistik uygulamalarıyla ilgili yeterli bilgi sahibi olmalı; sektörde çalışıyorlarsa kavramsal konularda yeterli donanıma sahip olmalı. X
8 Araştırma alanı kapsamında uygun araştırma sorularını belirleyebilmeli, bu alanda gerekli yöntemleri kullanarak etkin bir çalışma yürütebilmeli ve araştırma sonuçlarını sektörde veya akademik alanda uygulayabilmeli. X
9 Kişisel ve mesleki yetkinliğini güncel tutabilmek için çalıştığı sektörle ilgili değişimleri takip edebilmeli ve gerektiği durumlarda kendini geliştirebilmeli. X
10 Aldığı sektör odaklı eğitim sayesinde, lojistik ve tedarik zinciri konularında alanlarında uzman kişiler olmalı. X
11 Yurtiçi ve yurtdışı doktora çalışmalarına devam edecek donanıma sahip olmalıdır. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest