LOG 506 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Depo Yönetimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
LOG 506
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Öğrencilerin depo ve antrepo yönetimi konularındaki bilgi ve mesleki becerilerini geliştirmek
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Depo yönetimi ve tasarımı ile ilgili mesleki bilgileri açıklayabilecektir.
  • Depo operasyonlarında ortaya çıkabilecek problemleri modelleyebilecektir.
  • Modellenen problemleri uygun metodları kullanarak çözebilecektir.
  • Depo tasarımı aşamasındaki stratejik kararlarda etkin rol alabilecektir.
  • Depo yonetiminde performans , verimlilik analizleri,olcme ve takip sistemlerini açıklayabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders temel olarak; antrepo yönetiminin prensipleri, antrepo ve fiziki dağıtımın lojistikteki yeri, antrepo yönetiminde yönetimsel fonksiyonlar, antrepo tipleri, antrepo yapısı, antrepo yeri seçimi ve antrepo faaliyetleri, antrepo tasarımı ve düzeni, ağ yönetimi, malzemelerin depolanması, envanter yeterliliğinin sağlanması, antrepo güvenliği, etkililik ve verimin ölçülmesi, ambalajlama ve taşıma sistemleri ve yasal konuları içerir. Ayrıca, bilgisayar destekli bilgi sistemleri, karar destek sistemleri, optimizasyon modellemeleri, simülasyon, ileri istatistik, ticari lojistik yazılımları aracılığıyla antrepo modellemesi üzerinde durulacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Why have a Warehouse? WorldClass Warehousing and Material Handling, E. H. Frazelle: McGrawHill, 2002 Chapter 1
2 The Role of the Warehouse in the Logistics Chain WorldClass Warehousing and Material Handling, E. H. Frazelle: McGrawHill, 2002 Chapter 2
3 Warehouse Performance Analysis – Q 1 WorldClass Warehousing and Material Handling, E. H. Frazelle: McGrawHill, 2002 Chapter 3
4 Receiving and Putaway WorldClass Warehousing and Material Handling, E. H. Frazelle: McGrawHill, 2002 Chapter 4
5 Storage Systems WorldClass Warehousing and Material Handling, E. H. Frazelle: McGrawHill, 2002 Chapter 5 6
6 Transportation Network Problems WorldClass Warehousing and Material Handling, E. H. Frazelle: McGrawHill, 2002 Chapter 8
7 Shipping WorldClass Warehousing and Material Handling, E. H. Frazelle: McGrawHill, 2002 Chapter 9
8 Warehouse functionality, Distribution Centres, Location WorldClass Warehousing and Material Handling, E. H. Frazelle: McGrawHill, 2002 Chapter 10
9 Warehouse Layout WorldClass Warehousing and Material Handling, E. H. Frazelle: McGrawHill, 2002 Chapter 10
10 International Warehousing Options
11 Warehouse Management Systems WorldClass Warehousing and Material Handling, E. H. Frazelle: McGrawHill, 2002 Chapter 11
12 Information Technology for Paperless Warehousing – Q 3 WorldClass Warehousing and Material Handling, E. H. Frazelle: McGrawHill, 2002 Chapter 11
13 Warehouse Workforce Design WorldClass Warehousing and Material Handling, E. H. Frazelle: McGrawHill, 2002 Chapter 12
14 Work Measurement Systems WorldClass Warehousing and Material Handling, E. H. Frazelle: McGrawHill, 2002 Chapter 12
15 Case study presentation – Q 4
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı WorldClass Warehousing and Material Handling, E. H. Frazelle: McGrawHill, 2002
Önerilen Okumalar/Materyaller Business Logistics/Supply Chain Management, R. H. Ballou: Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, New Jersey, 5th Edition, 2004, ISBN 0131230107 The Management of Business Logistics, Coyle, Bardi, and Langley Jr., SouthWestern/Thomson Learning ISBN 0324007515 Logistics and Supply Chain Management: Strategies for Reducing Cost and Improving Service, M. Christopher, Prentice Hall; 1998, ISBN: 0273630490, Basics of supply chain management, Fredendall, Lawrence D., Boca Raton: St. Lucie Press; 2001. ISBN: 1574441205. Essentials of supply chain management, Hugos, Michael, Hoboken, NJ: John Wiley & Sons; 2003. ISBN: 0471235172. Supply chain management, Mentzer, John T., Thousand Oaks, Sage Publications; 2001. ISBN: 0761921117

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
20
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
6
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
40
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
22
Final / Sözlü Sınav
1
25
    Toplam
195

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Eğitim süresince edindikleri bilgi ve beceriler ile kendi profesyonel değerlerine, bağlı oldukları kuruma ve lojistik sektörünün gelişimine katkıda bulanabilmeli, kurum ve sektördeki değişimi yönetebilmeli. X
2 Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanındaki güncel işletme ve teknoloji uygulamaları ile analiz ve strateji geliştirme yöntemleri hakkında yetkinliğe sahip olmalı. X
3 Aldıkları disiplinlerarası dersler ile tedarik zinciri yönetimini bilgi teknolojileri ve yenilikçi süreçler ile birleştirerek fırsatlar yaratabilmeli. X
4 Küresel lojistik ve tedarik zinciri konuları üzerinde çalışarak yaratıcı çözümler geliştirme ve proje yönetimi bilgisini kullanarak bunları hayata geçirme yeteneklerini edinmeli. X
5 Problem ve vaka analizi tabanlı öğrenme ile etkin bir lojistik ve tedarik zinciri yönetimi için gerekli bilgi, beceri ve yetkinlikleri edinmeli. X
6 Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerini yönetim bilimi bakış açısı ve analitik yaklaşımlar kullanarak inceleyebilmeli, ilgili kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle analiz edebilmeli, verileri yorumlayabilmeli ve değerlendirebilmeli. X
7 Akademik alanda çalışmalara devam ediyorlarsa lojistik uygulamalarıyla ilgili yeterli bilgi sahibi olmalı; sektörde çalışıyorlarsa kavramsal konularda yeterli donanıma sahip olmalı. X
8 Araştırma alanı kapsamında uygun araştırma sorularını belirleyebilmeli, bu alanda gerekli yöntemleri kullanarak etkin bir çalışma yürütebilmeli ve araştırma sonuçlarını sektörde veya akademik alanda uygulayabilmeli. X
9 Kişisel ve mesleki yetkinliğini güncel tutabilmek için çalıştığı sektörle ilgili değişimleri takip edebilmeli ve gerektiği durumlarda kendini geliştirebilmeli. X
10 Aldığı sektör odaklı eğitim sayesinde, lojistik ve tedarik zinciri konularında alanlarında uzman kişiler olmalı. X
11 Yurtiçi ve yurtdışı doktora çalışmalarına devam edecek donanıma sahip olmalıdır. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest