Sıkça Sorulan Sorular


Sıkça Sorulan Sorular

Enstitümüz programlarına her yıl güz ve bahar dönemi olmak üzere iki dönemde öğrenci kabul edilmektedir. Lisansüstü programlarımız ve sınav tarihleri en geç Ağustos ve Ocak aylarında basın yolu ile ve Enstitümüzün Erişim sayfasından duyurulmaktadır.
ss.ieu.edu.tr Enstitü WEB sayfasından “Başvuru Koşulları” linki altında, ilgilendiğiniz programla ilgili başvuru şartlarını görebilirsiniz.
2012-2013 öğretim yılından itibaren tezsiz yüksek lisans programların  başvuru koşullarından   ALES belgesi zorunlu bir belge olmaktan çıkarılmıştır.
Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Tez çalışması, akademik anlamda bir bilimsel araştırma biçiminde hazırlanır ve yoğun bir çalışma dönemi gerektirir.
Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konularda derinliğine bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
İdeal olarak, akademik kariyere devam etmek isteyen öğrenci adaylarına Tezli, profesyonel çalışma hayatına devam etmek isteyen öğrenci adaylarına Tezsiz opsiyon önerilmektedir. Tezsiz Yüksek Lisans mezunları da birçok üniversitede Doktora Programlarına başvurabilmektedir.
Enstitümüz bünyesinde yer alan yüksek lisans dersleri (Yat Tasarımı hariç) hafta içi hergün 18:30 ile  21:30 saatleri arasında yürütülmektedir. Doktora dersleri ise hafta içi gündüz saatleri arasında işlenmektedir.
Enstitü Programlarımızdan mezun olmak için gerekli olan en az kümülatif ortalama yüksek lisans için 3.00 doktora için 3,25’dır. Bu ortalamanın altında kalan ögrenciler ders tekrarı yapıp not ortalamalarını yükselterek tez aşamasına başlayabilirler, tezsiz yüksek lisans ögrencileri de ders tekrarı yaparak mezun olabilirler.
Her dönem aldığınız derslerin İEÜ kredisi toplanarak ilgili eğitim öğretim yılı için belirlenen kredi/saat fiyatı ile çarpılarak dönem ücreti belirlenir. Dönem ücreti 2 eşit taksitte ödenir.