MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ


Finans Ekonomisi Yüksek Lisans Programı mezunları ulusal ve uluslararası finansal kurumlar ile büyük şirketlerde finans ve yatırım uzmanı olmak üzere önemli pozisyonlarda görev alabilecek gerekli bilgi ve beceri ile donatılmaktadır.