Öğretim Programı

Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

1. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ECON 601 Mikroekonomi Teorisi I 3 0 3 10
ECON 603 Makroekonomi Teorisi I 3 0 3 10
ECON 605 İstatistik 3 0 3 10
Toplam : 30
1. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ECON 602 Mikroekonomi Teorisi II 3 0 3 10
ECON 604 Makroekonomi Teorisi II 3 0 3 10
ECON 606 Ekonometri 3 0 3 10
Toplam : 30
2. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 001 Seçmeli Ders I 0 0 3 10
ELEC 002 Seçmeli Ders II 0 0 3 10
ELEC 003 Seçmeli Ders III 0 0 3 10
Toplam : 30
2. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 004 Seçmeli Ders IV 0 0 3 10
ELEC 005 Seçmeli Ders V 0 0 3 10
ELEC 006 Seçmeli Ders VI 0 0 3 10
Toplam : 30
3. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ECON 697 Bireysel Çalışma 0 0 0 30
Toplam : 30
3. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ECON 699 Doktora Tezi 0 0 0 30
Toplam : 30
BÜYÜME EKONOMİSİ - Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ECON 621 Ekonomik Büyüme I 3 0 3 10
ECON 622 Ekonomik Büyüme II 3 0 3 10
ENDÜSTRİYEL ORGANİZASYON - Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ECON 631 Endüstriyel Organizasyon I 3 0 3 10
ECON 632 Endüstriyel Organizasyon II 3 0 3 10
EKONOMETRİ - Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ECON 641 Ekonometrik Teori I 3 0 3 10
ECON 642 Ekonometrik Teori II 3 0 3 10
ULUSLARARASI EKONOMİ - Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ECON 651 Uluslararası Ekonomi I 3 0 3 10
ECON 652 Uluslararası Ekonomi II 3 0 3 10
İLERİ TEORİ - Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ECON 661 Teorik Çalısma I 3 0 3 10
ECON 662 Bağımsız Çalısma II 3 0 3 10
POLİTİK EKONOMİ - Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ECON 671 Politik Ekonomi I 3 0 3 10
ECON 672 Politik Ekonomi II 3 0 3 10
PARA TEORİSİ - Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ECON 681 Para Teorisi I 3 0 3 10
ECON 682 Para Teorisi II 3 0 3 10
Diğer Notlar

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için en az iki uzmanlık alanındaki seçmeli dersleri tamamlamaları gerekmektedir.

Lisans derecesi ile doktora öğrenimine kayıtlanan öğrencilerin yukarıdaki programda yer alan derslere ek olarak ayrıca 2 yarıyılda toplam 60 ECTS Kredilik danışmanlarının uygun göreceği dersleri almaları öngörülmektedir.

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr

(2013 Yılı Öncesi Girişliler) Öğretim Programı