Dersler


ECON 601  Mikroekonomi Teorisi I

Ders bireysel hareketlerin modellenmesiyle başlar. Bireyin rasyonel seçim, talep, tüketici fazlası kavramları incelenir. Bunu belirsizlik ortamında seçim konusu takip eder. Ders sosyal seçim konusu üzerine ve özellikle Arrow’un imkansızlık teorisinin incelenmesiyle devam eder. Bu konuları genel denge, varlık piyasa modelleri ve refah başlıklarının detaylı analizleri takip eder.


ECON 605  İstatistik

Matris cebiri ve olasılık üzerinden klasik regresyon analizinin temel modelleri ve araçları tanıtılacaktır.


ECON 603  Makroekonomi Teorisi I

Bu ders öğrencilere tekdönemlik genel denge modellerinin öğretilmesi ile başlamaktadır. Bir sonraki adımda, ikidönemli kısmi ve genel denge modellemesi geliştirilmektedir. Son olarak, deterministik dinamik genel denge modelleri ekonomik büyüme alanyazını ele alınarak çalışılmaktadır. Bu kapsamda fark denklemleri, diferansiyel denklemler ve optimal kontrol kuramı da öğrencilere öğretilmektedir.


ECON 602  Mikroekonomi Teorisi II

Ders üretim teknolojisi ve fonksiyonu ile başlar. Temsili firmanın kar maksimizasyonu, maliyet minimizasyonu ve rekabet konuları takip eder. Tam ve eksik rekabetçi piyasalarda üretim ve fiyatlandırma işlenir. Oyun kuramı ve dışsallıklar firma açısından incelenir.


ECON 604  Makroekonomi Teorisi II

Ders şu konular üzerinde odaklanacaktır: Solow modeli ve verimlilik şokları, Ramsey modeli ve onun emek piyasası, açık ekonomi ve aksak rekabet piyasa uzantılarını, sürekli gelir hipotezi ve OLG modeli.


ECON 606  Ekonometri

İleri düzeyde ekonometri modellerini kavrayabilecek teorik ve uygulamalı çalışmalar yapmak.


ECON 697  Bireysel Çalışma


ECON 699  Doktora Tezi


Seçmeli Dersler