MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ


Mezunlar, uzmanlaştıkları İktisat alanlarında güçlü bir bilgi birikimine sahip olarak kamu ya da özel sektörde çalışabilecek ya da akademisyen olarak araştırmalarına devam edebileceklerdir