Öğretim Programı

Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

1. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ECON 571 Mikroekonomi Teorisi 1 0 0 3 7.5
ECON 573 Makroekonomi Teorisi 1 0 0 3 7.5
ELEC 002 Seçmeli Ders II 0 0 3 7.5
GSSS 591 Sosyal Bilimlerde Araştırma Tasarımı ve Yöntemleri 3 0 3 7.5
Toplam : 30
1. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 001 Seçmeli Ders I 0 0 0 0
ELEC 003 Seçmeli Ders III 0 0 3 7.5
ELEC 004 Seçmeli Ders IV 0 0 3 7.5
GSSS 595 Seminer 0 0 0 7.5
Toplam : 22.5
2. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
GSSS 599 Yüksek Lisans Tezi 0 0 0 30
Toplam : 30
2. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
GSSS 599 Yüksek Lisans Tezi 0 0 0 30
Toplam : 30
Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ECON 507 Finansal Piyasalar Ekonomisi 3 0 3 7.5
ECON 517 Finansal Ekonometri 3 0 3 7.5
ECON 520 Uluslararası Makroekonomi 3 0 3 7.5
ECON 522 Türkiye Ekonomisi 3 0 3 7.5
ECON 527 Finans Ekonomisi 3 0 3 7.5
ECON 530 Enerji Ekonomisi ve Finansmanı 3 0 3 5
ECON 531 Karar Ekonomisi 3 0 3 5
ECON 534 Küresel Ekonomik ve Finansal Krizler 3 0 3 5
ECON 535 Ekonomik ve Finansal Ağlar 3 0 3 7.5
ECON 572 Mikroekonomi Teorisi 2 0 0 3 7.5
ECON 574 Makroekonomi Teorisi 2 0 0 3 7.5
ECON 575 İstatistik 0 0 3 7.5
ECON 576 Ekonometri 0 0 3 7.5
Diğer Notlar

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr

(2013 Yılı Öncesi Girişliler) Öğretim Programı