MEZUNİYET KOŞULLARI


Deneysel Psikoloji Doktora derecesi alabilmek için öğrenciler:

  • Yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler 21 yerel kredilik en az 7 ders almakla,

  • Lisans derecesi ile kabul edilenler 42 yerel kredilik en az 14 ders almakla,

  • Yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler 240 AKTS alarak 4.00 üzerinden en az 3.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmakla,

  • Lisans derecesi ile kabul edilenler 300 AKTS alarak 4.00 üzerinden en az 3.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmakla,

  • Yeterlilik sınavını geçmekle,

  • Tez önerisi ile tez sınavından başarılı olmakla,

  • Bir doktora tezi hazırlamak ve savunmakla,

  • Programlarında öngörülen tüm yüksek lisans derslerinden en az CC/S, doktora derslerinden en az CB/S notu ile başarılı olmakla yükümlüdürler.