MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ


Deneysel Psikoloji yüksek lisans program öğrencileri, elde ettikleri becerilerle birçok işveren ve kurum için istendik birer aday olarak mezun olmaktadır. Söz konusu beceriler arasında, araştırma yöntemleri desenleme, kullanma, veri toplama ve analiz becerileri; bağımsız öğrenme becerileri, ekip çalışması yürütme becerileri, organizasyonel beceriler, yazılı ve sözlü iletişim becerileri, bilgisayar teknolojisini ileri düzeyde kullanabilme becerisi, istatistiksel ve sayısal analiz becerileri sayılabilir. Dolayısıyla Deneysel Psikoloji Programı’ndan yüksek lisans derecesi ile mezun olan bir öğrenci bunu nihai bir derece olarak kullanabileceği gibi, psikolojinin diğer birçok alanında ileri çalışmalar için yoluna devam edebilir. Bu araştırma-temelli program, öğrencileri araştırma alanında kariyer yapmaya hazırlamaktadır.

Öğrenciler mezuniyet sonrasında bilişsel psikoloji, insan faktörleri, gelişimsel psikoloji ya da sosyal psikoloji gibi alanlarda ilerlemeyi tercih edebilmektedir. Program, öğrencileri, araştırma asistanlığı, laboratuar yöneticiliği ve pazar araştırmacılığı gibi işlere de hazırlamaktadır. Elbette, deneysel psikoloji yüksek lisans derecesine sahip mezunlarının çalışma alanları bu sayılanlarla sınırlı değildir. Mezunlar, birçok kamu ve özel sektöre ait kurumlar bünyesinde yer alan araştırma geliştirme, değerlendirme, analiz, raporlama, teftiş gibi pozisyonlarda etkili rol alabilmektedir.