Sosyal Bilimler Enstitüsü

Lisansüstü Programlar

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne yurt dışındaki tüm ülkelerden öğrenci kabul edilmektedir.

BAŞVURU KOŞULLARI

A-SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ADAYLARI İÇİN :

A-I) Kendi hesabına ücretli olarak Üniversitemizde lisansüstü eğitim görmek isteyen yabancı uyruklu adaylar için :

 • Yüksek lisans programlarına başvuru için Yükseköğretim Kurulu'nca denkliği tanınan bir lisans programından  mezun olmak,
 • Özel Hukuk (Türkçe) (Tezli/Tezsiz) Yüksek Lisans Programı için Üniversitelere bağlı Hukuk Fakültesinden mezun olmak,
 • Doktora programlarına başvuru için Yükseköğretim Kurulu'nca denkliği tanınan bir lisans diplomasına  veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmak,(*)
 • Yüksek lisans programlarına başvuracak adaylardan yabancı dil yeterliliğinden muaf olabilmek için sınav ve puan bilgileri TIKLAYINIZ..
 • Doktora programına başvuracak adaylardan ana dili İngilizce olanların Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca,Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça  dillerinden birinden ÜDS, KPDS veya YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almak,
 • Doktora programına başvuracak adaylardan ana dili İngilizce olmayanların ÜDS, KPDS veya YDS’den İngilizce’den en az 70 puan veya Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarının herhangi birinden eşdeğer puan almış olmak,
 • Yüz yüze veya on line olarak yapılacak mülakatta başarılı bulunmak,
 • Bir adet referans mektubu getirmek,

(*) 06.02.2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğencilerden “Tezli Yüksek Lisans diplomasına sahip olmak” koşulu aranmaz.

 

A-II) E tipi Burslu olarak Üniversitemizin “Lisansüstü Programları Burs Yönergesi” kapsamında kabul edilecek adaylar için :

 • Özel Hukuk (Türkçe) (Tezli/Tezsiz) Yüksek Lisans Programı için Üniversitelere bağlı Hukuk Fakültesinden mezun olmak,
 • Yüksek lisans programlarına başvuru için Yükseköğretim Kurulu'nca denkliği tanınan bir lisans programından  mezun olmak,
 • Doktora programlarına başvuru için Yükseköğretim Kurulu’nca denkliği tanınan bir lisans diplomasına veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmak (*)
 • Graduate Record Examination (GRE) ve Graduate Management Aptitude Test (GMAT) sınavlarından tabloda belirtilen puan ve puan türüne veya muadili bir sınav ve puanına sahip olmak  TIKLAYINIZ
 • Yüksek lisans programlarına başvuracak adaylardan yabancı dil yeterliliğinden muaf olabilmek için sınav ve puan bilgileri TIKLAYINIZ.
 • Yüz yüze veya on line olarak yapılacak mülakatta başarılı bulunmak,
 • İBir  adet referans mektubu getirmek,        

Ayrıntılı bilgi için : http://www.ieu.edu.tr/international/

 

Uluslararası İlişkiler Ofisi İletişim: oia@ieu.edu.tr
 

 

KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 • Lisansüstü Programlara Başvuru Formu
 • Diploma
 • Transkript
 • 1 adet referans mektubu
 • Varsa İngilizce yeterlik sınavı belgesi
 • İkamet izni
 • Öğrenim Vizesi
 • Üniversitemizde eğitimini sürdürebilmek için gerekli maddi güvencesinin olduğunu belirten belge              

 

 

Haberler