Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hakkımızda

Bugün, teknoloji ve bilimsel gelişmelerin başdöndürücü bir hızla ilerlediği ve küreselleşmenin etkilerinin yaşamın her alanında derinden hissedildiği bir bilgi çağında yaşamaktayız. Bu gelişmeler, iş dünyasında olduğu kadar, eğitim ve öğretimde de yeni anlayışları ve yapıları gerekli kılmaktadır.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürütülen yüksek lisans ve doktora programları, bu anlayış çerçevesinde, iş ve bilim dünyasının gerektirdiği niteliklere sahip profesyoneller ve akademisyenler yetiştirmek üzere şekillendirilmiştir. Sağlam bir altyapı üzerine inşa edilmiş bu programlar, sizlere hem teorik hem de pratik anlamda güçlendirilmiş bir öğrenim olanağı sunmaktadır.

Sosyal Bilimler Enstitüsü yoğun iş temposuna ayak uydurmaya çalışan yetişkin profesyonellere akşam ve hafta sonu saatlerinde eğitime olanak tanıyan ve iş saatleri uyumlu bir öğretim takvimi sunmaktadır.

Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde eğitim dili İngilizce olan yükseklisans programları için, Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından sadece yüksek lisans öğrencilerine yönelik ve akşam saatlerinde yürütülen İngilizce Hazırlık Programı bulunmaktadır.

Yüksek lisans programlarının  önemli bir özelliği, ülkemizdeki belli başlı üniversiteler ile yabancı üniversitelerin ilgili bölümlerinde uygulanmakta olan programlara uyumlu bir yapıda olmasıdır. Bu şekilde programlara uluslararası bir geçerlilik kazandırılmıştır. Ayrıca, yerli ve yabancı üniversiteler arası öğrenci ve öğretim üyesi değişimleri ve ortak program imkanları mevcuttur.

Sosyal Bilimler Enstitüsü akademik kadroları deneyimli ve bilimsel açıdan nitelikli öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Ayrıca derslerin yürütülmesi sırasında, uzmanlık gerektiren konular için profesyonel yönetici olarak görev yapan üst düzey kamu ve özel kesim çalışanları davet edilerek, öğrencilerin uygulama konusunda pratik bilgiler edinmeleri sağlanmaktadır.

 

Haberler