Sosyal Bilimler Enstitüsü

2017-2018 Güz Dönemi Başvuru Koşulları

 KONTENJANLAR

 

LİSANSÜSTÜ PROGRAM

 

2017-2018 GÜZ DÖNEMİ KONTENJANI

Ekonomi Doktora

5

Tasarım Çalışmaları Doktora

5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora

5

Deneysel Psikoloji Doktora

5

Medya ve İletişim Çalışmaları YL

15

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler YL

25

Finans Ekonomisi YL

25

Özel Hukuk-Tezli  YL  (Türkçe)

25

Özel Hukuk-Tezsiz YL  (Türkçe)

25

Ekonomi YL

25

Bankacılık ve Uygulamalı Finans YL (Türkçe)

10

Lojistik Yönetimi YL

20

Tasarım Çalışmaları YL

20

Yat Tasarımı YL

25

Deneysel Psikoloji YL

10

Sürdürülebilir Enerji YL

20

Marka İletişimi YL

25

Pazarlama İletişimi ve Halkla İlişkiler YL

15

Tasarım Yönetimi YL

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAŞVURU KOŞULLARI

 1.       Yükseklisans programlari için
 • Özel Hukuk (Türkçe) (Tezli/Tezsiz) yüksek lisans programı için Üniversitelere bağlı (4 yıllık) Hukuk Fakültesinden mezun olmak,
 • Deneysel Psikoloji (İngilizce) (Tezli) yüksek lisans programı için ilgili fakültelere bağlı (4 yıllık) Psikoloji bölümünden mezun olmak,
 • Diğer yüksek lisans programları için lisans (4 yıllık) öğrenimi veren bir yükseköğretim kurumundan mezun olmak,
 • Eğitimini; yurt dışındaki bir Yükseköğretim Kurumunda tamamlayan T.C. Vatandaşı olan adaylar için Diploma Denklik Belgesi,
 • Tezsiz yüksek lisans programları için ALES, GMAT, GRE sınavı koşulu aranmamaktadır.
 • Tezli yüksek lisans programları için Akademik Personel ve Lisansüstü  Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Aptitude Test  (GMAT) sınavlarından herhangi birinden  tabloda belirtilen puana sahip olmak, (Tablo-I)
 • İngilizce programlar için, eğitim dili tümü ile İngilizce olan üniversitelerin mezunlarından, mezun oldukları ilk 3 yıl içinde İngilizce Yabancı Dil sınavı belgesi aranmaz.
 • YDS veya e-YDS İngilizce’den 70 puana sahip olmak veya Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarının herhangi birinden, ÖSYM Yönetim Kurulu’nca belirlenmiş eşdeğer bir puan almış olmak,
 •  İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından verilen “İngilizce Yeterlik Sınavı"ndan en az 70 puan almak
 •  Yapılacak mülakat ve/veya değerlendirme sonucunda başarılı olmak,
 • Niyet mektubu,
 • Bir referans mektubu,
 1.     Doktora programlari için
 • Lisans veya Tezli Yüksek Lisans diplomasına sahip olmak (*),
 • Deneysel Psikoloji doktora programı için lisans derecesinin Psikoloji alanında olması,
 • Eğitimini; yurt dışındaki bir Yükseköğretim Kurumunda tamamlayan T.C. Vatandaşı olan adaylar için Diploma Denklik Belgesi,
 • Başvuracak adayların, genel not ortalamalarının en az 3.00 (100’lük sistemde 77) olması gerekmektedir.
 • Akademik Personel ve Lisansüstü  Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), Graduate Record Examination (GRE) ve ve Graduate Management Aptitude Test  (GMAT) sınavlarından tabloda belirtilen puan ve puan türüne sahip olmak (Tablo-I)
 • YDS, e-YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) veya YÖKDİL (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı)  İngilizce`den en az 70 puan veya Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarının herhangi birinden eşdeğer puan almış olmak,
 • Hangi alanda ve neden doktora yapmak istediğine dair niyet mektubu hazırlamak,
 • Yapılacak bilimsel mülakat ve değerlendirme sonucunda başarılı olmak,
 • En az biri akademisyenden alınmak şartı ile 2 adet referans mektubu gerekmektedir.

(*) 6.2.2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrencilerden “Tezli Yüksek Lisans diplomasına sahip olmak” koşulu aranmaz.

 Tablo 1:

           PROGRAM ADI

ALES/e-ALES               (Akd. Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı)                         (*)

GMAT (Graduate Management Aptitude Test) (**)

        GRE                                         (Graduate Record Examination)

(**)

Tasarım Çalışmaları Yüksek Lisans Programı

60 (EA), (SÖZ), veya (SAY)

465

150

Medya ve İletişim Çalışmaları ile Pazarlama İletişimi ve Halkla İlişkiler Yüksek Lisans Programları

60(SÖZ)

465

 

150

Diğer Tezli Yüksek Lisans Programlar

60 (EA)

465

 

150

Tasarım Çalışmaları Doktora Programı (Yüksek lisans Mezunu)

70 (EA), (SÖZ), veya (SAY)

500

153

Tasarım Çalışmaları Doktora Programı (Lisans Mezunu)

80 (EA), (SÖZ), veya (SAY)

590

156

Diğer Doktora Programları

(Yüksek lisans Mezunları)

70 (EA)

500

153

Diğer Doktora Programları

(Lisans Mezunları)

80 (EA)

590

156

 

    (*) ALES /e-ALES - geçerlilik süresi sınav tarihinden itibaren 3 yıldır.

   (**)GMAT ve GRE-  geçerlilik süresi sınav tarihinden itibaren 5 yıldır.

 

ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosu

 

Haberler