FFD 698 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tez Önerisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FFD 698
Bahar
0
0
0
30

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Tasarım alanında yeni bilgiler üretecek potansiyeli gösterebilen, iyi planlanmış bir doktora tez önerisi yazmak
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersin başarıyla tamamlanması adayların doktora tez çalışmasına başlamalarını sağlayacaktır
Tanımı Öğrenciler danışmanlarıyla çalışarak, tasarım alanına özgün bir katkıda bulunma potansiyeli gösteren bir tez önerisi geliştireceklerdir

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Doktora tez önerisini tartışmak ve geliştirmek Literatür araştırması
2 Doktora tez önerisini tartışmak ve geliştirmek Literatür araştırması
3 Doktora tez önerisini tartışmak ve geliştirmek Literatür araştırması
4 Doktora tez önerisini tartışmak ve geliştirmek Literatür araştırması
5 Doktora tez önerisini tartışmak ve geliştirmek Literatür araştırması
6 Doktora tez önerisini tartışmak ve geliştirmek Literatür araştırması
7 Doktora tez önerisini tartışmak ve geliştirmek Literatür araştırması
8 Doktora tez önerisini tartışmak ve geliştirmek Literatür araştırması
9 Doktora tez önerisini tartışmak ve geliştirmek Literatür araştırması
10 Doktora tez önerisini tartışmak ve geliştirmek Literatür araştırması
11 Doktora tez önerisini tartışmak ve geliştirmek Literatür araştırması
12 Doktora tez önerisini tartışmak ve geliştirmek Literatür araştırması
13 Doktora tez önerisini tartışmak ve geliştirmek Literatür araştırması
14 Doktora tez önerisini tartışmak ve geliştirmek Literatür araştırması
15 Doktora tez önerisi formunu doldurmak İlgili formun doldurulması
16 Formun izleme komitesi tarafından değerlendirilmesi

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
100
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
0
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
900
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
900

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Tasarım alanına yeni fikirlerle inovatif  katkı sağlayacak güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirmek, derinleştirmek. 
2 Tasarım alanı ile ilgili  disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşmak.
3 Tasarım alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, bütünsel ve yaratıcı düşünerek yeni stratejik yaklaşımlar geliştirmek .
4

Tasarım disiplininde bağımsız araştırma yapmak, bilimsel olayları geniş, derin ve eleştirel bir bakış açısı ile analiz etmek, yeni sentezlere ulaşmak ve değerlendirebilmek için gerekli adımları belirleme yeteneği kazanmak,

5 Tasarım alanı ve alt disiplinleri ile ilgili bilimsel makaleleri ulusal ve/veya uluslararası saygın hakemli dergilerde yayınlayarak veya bilimsel toplantılarda sunarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletmek,
6 Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini bilimsel bir şekilde ifade etmek ve savunmak için etkili bir iletişim kurmak.
7 Tasarım alanında etkili iletişim ile takım çalışmasını yürütebilen takım elemanları ve takım liderleri yetiştirmek.
8 İngilizce dilini kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek ve tartışabilmek.
9 Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri sürekli takip ederek, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak.
10 Faydalı model, tasarım tescil ve patent alabilecek özgün model ve ürünleri ortaya çıkarabilecek becerileri geliştirmek

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest