FFD 662 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yenilikçi Tasarım Araştırmaları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FFD 662
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı belirli projeler için yenilikçi tasarım araştırma yöntemlerinin geliştirilmesi ve yeni araştırma alanlarının keşfedilmesi, ve bu yolla tasarım araştırmaları yöntem ve alanlarının zenginleştirilmesidir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • tasarımın ilgili alanında kullanılmakta olan araştırma yöntemlerini saptayabilecek,
  • tasarım araştırmalarındaki olası boşlukları belirleyebilecek,
  • orjinal bir araştırma projesinin sonucunda ulaşılmak istenen son hedefin ne olduğunu yalın olarak tanımlayabilecek,
  • tanımlanan hedeflere ulaşmak için bilinenler arasından ne tür tasarım araştırma yöntemleri kullanılacağını açıklayabilecek,
  • tasarım araştırmaları için yeni bir konu belirleyebilecek veya seçilen araştırma konusunda yeni bir araştırma yöntemi ya da bu yöntemin bir parçasını geliştirebilecektir.
Tanımı Bu derste tasarım ve tasarım araştırmaları literatürü ve farklı disiplinlerde kullanılan araştırma yöntemleri incelenecektir. Ayrıca belirlenen bir alanda tasarım araştırma yöntemlerine katkıda bulunulması veya yeni tasarım araştırmaları alanları bulunması beklenmektedir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş; Bireysel araştırma projelerinin tartışılması Yok
2 Tasarım Araştırmaları ve Araştırma Tasarımı Okuma (Cross)
3 Tasarım Araştırmaları ve Araştırma Tasarımı Okuma (Laurel-Creswell)
4 Tasarım tarihi Okuma (Margolin)
5 Tasarım etnografisi Okuma (Salvador et al.)
6 Araştırma yöntemleri – Örnek üzerinden inceleme (Neuromarketing) Okuma (Stoll et al.)
7 Araştırma yöntemleri – Örnek üzerinden inceleme (Forecasting/Scenarios) Okuma (P. Saul)
8 Araştırma yöntemleri – Örnek üzerinden inceleme (Mühendislik ve Teknoloji) Okuma (Akıllı Malzemeler)
9 Yeni metodolojiler ya da konular için beyin fırtınası Araştırma alanı ile ilgili mind map, metodoloji için anahtar kelimeler
10 Literatür taraması - arama yöntemleri, anahtar kelimeler, okuma
11 Bireysel araştırma projeleri için önerilen yöntemlerin tartışılması Literatür taraması
12 Literatür tarama ve gelişimi anlatan öğrenci sunumları Sunum ve Rapor
13 Bireysel araştırma projeleri için önerilen yöntemlerin tartışılması Yok
14 Bireysel araştırma projeleri için önerilen yöntemlerin tartışılması Yok
15 Bireysel araştırma projeleri için önerilen yöntemlerin tartışılması Yok
16 Öğrenci sunumları Sunum ve final raporu

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar

Laurel B (ed) (2003) Design research. MIT Press, Cambridge MA

McIntyre L (2005) Need to know, social science research methods. McGraw Hill, New York NY

Creswell JW (2003) Research design. SagePublications, Thousand Oaks, CA

O’Leary G (2010) The Essential Guide to Doing Your Research Project. Sage Publications, London

Cross, N. (1999). Design research: A disciplined conversation. Design issues, 15(2), 5-10

Margolin, V. (1992). Design history or design studies: subject matter and methods. Design Studies, 13(2), 104-116.

Salvador et al. (1999) Design Ethnography. Design Management Journal 10, 35-41.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
20
Proje
2
70
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
4
Arazi Çalışması
10
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
9
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
9
Proje
2
55
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
216

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Tasarım alanına yeni fikirlerle inovatif  katkı sağlayacak güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirmek, derinleştirmek. 
X
2 Tasarım alanı ile ilgili  disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşmak.
X
3 Tasarım alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, bütünsel ve yaratıcı düşünerek yeni stratejik yaklaşımlar geliştirmek .
X
4

Tasarım disiplininde bağımsız araştırma yapmak, bilimsel olayları geniş, derin ve eleştirel bir bakış açısı ile analiz etmek, yeni sentezlere ulaşmak ve değerlendirebilmek için gerekli adımları belirleme yeteneği kazanmak,

X
5 Tasarım alanı ve alt disiplinleri ile ilgili bilimsel makaleleri ulusal ve/veya uluslararası saygın hakemli dergilerde yayınlayarak veya bilimsel toplantılarda sunarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletmek,
X
6 Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini bilimsel bir şekilde ifade etmek ve savunmak için etkili bir iletişim kurmak. X
7 Tasarım alanında etkili iletişim ile takım çalışmasını yürütebilen takım elemanları ve takım liderleri yetiştirmek.
8 İngilizce dilini kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek ve tartışabilmek.
X
9 Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri sürekli takip ederek, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak.
X
10 Faydalı model, tasarım tescil ve patent alabilecek özgün model ve ürünleri ortaya çıkarabilecek becerileri geliştirmek
X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest