FFD 661 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sanat, Bilim ve Tasarım
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FFD 661
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Dersin amacı tasarımda bilimsel bir yaklaşım ile sanat kuramları arasında bir diyalog kurarak yeni olanaklar ve yaklaşımlar ortaya çıkarabilmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • • sanat ve bilim bakış açısıyla tasarım araştırmalarına daha derinlemesine inceleme imkanı sağlayacak kendilerine ait yaratıcı, kuramsal ve uygulamalı beceriler geliştirebilecektir
  • sanat ve bilim bakış açısıyla tasarım araştırmalarına daha derinlemesine inceleme imkanı sağlayacak kendilerine ait yaratıcı, kuramsal ve uygulamalı beceriler geliştirebilecektir
  • • sanat ve bilim etkileşiminde tasarım bilgi ve anlayışlarını daha disiplinlerarası bir şekilde genişletebilecektir
  • sanat ve bilim etkileşiminde tasarım bilgi ve anlayışlarını daha disiplinlerarası bir şekilde genişletebilecektir
  • sanat-bilim-tasarım alanlarında daha geniş disiplinlerarası bir araştırma yatkınlığına sahip olabilecektir
Tanımı Bu ders araştırma tabanlı bir ders olup, hem kuramsal hem de kuram-uygulama yönünde götürülebilir. Ders, sanat ve bilimin akademik bağlamda işbirliği üzerinden gelişen displinlerarası bir ilgiyle tasarım araştırmalarına yemni bir bakış kazandırmak için tasarlanmıştır. Dersin ana araçları ilgili literatürlerin okumaları, film gösterimleri ve yapılacak tartışmalardır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş Yok
2 Bilimsel İnceleme ve Bilimsel Araştırma Okuma; David Adwards, Artscience, Creativity in the Post-Google Generation, Chp 1-2.
3 Sanat Kuramı ve Beşeri Bilimler Okuma; David Adwards, Artscience, Creativity in the Post-Google Generation, Chp 3-4
4 Tasarım Araştırmaları Okuma; David Adwards, Artscience, Creativity in the Post-Google Generation, Chp 5-6 Ödev 1 TBA
5 Disiplinlerarası, çok disiplinli Okuma; David Adwards, Artscience, Creativity in the Post-Google Generation, Chp 7
6 Sanat-Bilim-Tasarım birlikteliği ve Moda Tasarımı Okuma; Stephen Wilson, Information Arts: Intersection of Art, Science, and Technology, Chp 1.1 pp 1-33
7 Sanat-Bilim-Tasarım birlikteliği ve İletişim Tasarımı Okuma; Stephen Wilson, Information Arts: Intersection of Art, Science, and Technology, Chp 6.1 pp 457-485
8 Sanat-Bilim-Tasarım birlikteliği ve Etkileşim Tasarımı Okuma; Stephen Wilson, Information Arts: Intersection of Art, Science, and Technology, Chp 6.2 pp 487-515
9 Sanat-Bilim-Tasarım birlikteliği ve Mimarlık Okuma, Stephen Wilson, Information Arts: Intersection of Art, Science, and Technology, Chp 3.1 pp 201-221 Ödev 2 TBA
10 Sanat-Bilim-Tasarım birlikteliği ve İçmimarlık Tasarım Okuma; Stephen Wilson, Information Arts: Intersection of Art, Science, and Technology, Chp 3.4 pp 260-281
11 Sanat-Bilim-Tasarım birlikteliği ve ÜrünTasarımı Okuma; Stephen Wilson, Information Arts: Intersection of Art, Science, and Technology, Chp 7.7 pp 812-847
12 Ara Sınav Hazırlık Yok
13 Bireysel araştırmalar projeleri üzerine tartışma Öğrenci Proje Önerileri
14 Bireysel araştırmalar projeleri üzerine tartışma Öğrenci Proje Önerileri
15 Bireysel araştırmalar projeleri üzerine tartışma Öğrenci Proje Önerileri
16 Öğrenci Sunumları Final ve Son Teslim

 

Dersin Kitabı David Adwards, Artscience, Creativity in the Post-Google Generation, Harvard University Press (2008); Stephen Wilson, Information Arts: Intersection of Art, Science, and Technology, MIT Press (2002).
Diğer Kaynaklar Stephen R. Graubard (Ed.) Art and Science, University Press of America, (1986); Sian Ede, Art and Science, I.B. Tauris (2005); Eliane Strosberg, Art and Science, Abbeville Press (2001); R. Keith Sawyer, Explaining Creativity: The Science of Human Innovation, Oxford University Press (2006); Mark Rothko, The Artist’s Reality: Philosophies of Art, Yale University Press (2006)

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
10
Proje
1
40
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
5
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
9
Proje
1
36
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
3
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Tasarım alanına yeni fikirlerle inovatif  katkı sağlayacak güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirmek, derinleştirmek. 
2 Tasarım alanı ile ilgili  disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşmak.
3 Tasarım alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, bütünsel ve yaratıcı düşünerek yeni stratejik yaklaşımlar geliştirmek .
4

Tasarım disiplininde bağımsız araştırma yapmak, bilimsel olayları geniş, derin ve eleştirel bir bakış açısı ile analiz etmek, yeni sentezlere ulaşmak ve değerlendirebilmek için gerekli adımları belirleme yeteneği kazanmak,

5 Tasarım alanı ve alt disiplinleri ile ilgili bilimsel makaleleri ulusal ve/veya uluslararası saygın hakemli dergilerde yayınlayarak veya bilimsel toplantılarda sunarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletmek,
6 Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini bilimsel bir şekilde ifade etmek ve savunmak için etkili bir iletişim kurmak.
7 Tasarım alanında etkili iletişim ile takım çalışmasını yürütebilen takım elemanları ve takım liderleri yetiştirmek.
8 İngilizce dilini kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek ve tartışabilmek.
9 Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri sürekli takip ederek, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak.
10 Faydalı model, tasarım tescil ve patent alabilecek özgün model ve ürünleri ortaya çıkarabilecek becerileri geliştirmek

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest