FFD 658 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Teknoloji ve Tasarım
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FFD 658
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı teknolojinin, tasarımın farklı alanlarında kullanımı için yeni olanaklar ve yaklaşımlar geliştirmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • tasarım ve teknoloji arasındaki ilişkiyi açıklayabilecek,
  • tasarım alanlarında kullanılabilecek yeni teknolojileri algılayabilecek,
  • bu yeni teknolojinin seçilen bir tasarım alanında konsept düzeyinde bir uygulamasının ayrıntılarını açıklayabilecek,
  • yeni teknolojinin uygulanabilirliğinin kuramsal olarak gösterebilecek/kanıtlayabilecek,
  • bu uygulamanın üstünlüklerini ve olumsuzluklarını değerlendirebileceklerdir.
Tanımı Bu ders teknolojinin farklı tasarım alanlarında, günlük yaşamda, tasarlanmış çevremizde ve gelecekte kullanımının felsefi ve politik bakış açılarıyla tartışılmasını amaçlar. İlgili alanlardaki okumalar ve tartışmalar dersin temel yöntemini oluşturacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş Yok
2 Teknoloji ve Tasarım Okuma (Trott)
3 Bireysel araştırma projelerinin tartışılması Araştırma projelerinin özeti
4 Yeni teknolojiler ve bireysel çalışma konularıyla ilgili beyin fırtınası Yok
5 Yeni teknolojiler ve moda tasarımı Okuma (Mc Quaid)
6 Yeni teknolojiler ve iletişim tasarımı Okuma (TBA)
7 Yeni teknolojiler ve etkileşim tasarımı Okuma (Moggridge)
8 Yeni teknolojiler ve mimarlık Okuma (Addington)
9 Yeni teknolojiler ve içmimarlık Okuma (Aydınlatma)
10 Yeni teknolojiler ve endüstriyel tasarım Okuma (Wang vd.)
11 Literatür tarama ve gelişim – öğrenci sunumları Sunum ve gelişme raporu
12 Bireysel araştırma konularına yönelik önerilen uygulamaların tartışılması Yok
13 Bireysel araştırma konularına yönelik önerilen uygulamaların tartışılması Yok
14 Ara Sınav Tüm konular
15 Öğrenci sunumları Sunum ve son rapor
16 Değerlendirme

 

Dersin Kitabı Yok
Diğer Kaynaklar Paul Trott, Innovation Management and New Product Development, Pearson Education, 4th ed. (2008); J. R. Bessant, M. Bruce, Design in Business: Strategic Innovation Through Design, Financial Times Management (2002); Matilda McQuaid, Extreme Textiles, Princeton Architectural Press, New York (2005); M.D. Addington, Smart Materials and New Technologies for the Architecture and Design Professions, Architectural Press Amsterdam (2005); Bill Moggridge, Designing Interactions, MIT Press Cambridge (2007)

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
1
50
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
6
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
40
Proje
1
70
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
228

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Tasarım alanına yeni fikirlerle inovatif  katkı sağlayacak güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirmek, derinleştirmek. 
2 Tasarım alanı ile ilgili  disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşmak.
3 Tasarım alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, bütünsel ve yaratıcı düşünerek yeni stratejik yaklaşımlar geliştirmek .
4

Tasarım disiplininde bağımsız araştırma yapmak, bilimsel olayları geniş, derin ve eleştirel bir bakış açısı ile analiz etmek, yeni sentezlere ulaşmak ve değerlendirebilmek için gerekli adımları belirleme yeteneği kazanmak,

5 Tasarım alanı ve alt disiplinleri ile ilgili bilimsel makaleleri ulusal ve/veya uluslararası saygın hakemli dergilerde yayınlayarak veya bilimsel toplantılarda sunarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletmek,
6 Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini bilimsel bir şekilde ifade etmek ve savunmak için etkili bir iletişim kurmak.
7 Tasarım alanında etkili iletişim ile takım çalışmasını yürütebilen takım elemanları ve takım liderleri yetiştirmek.
8 İngilizce dilini kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek ve tartışabilmek.
9 Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri sürekli takip ederek, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak.
10 Faydalı model, tasarım tescil ve patent alabilecek özgün model ve ürünleri ortaya çıkarabilecek becerileri geliştirmek

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest