FFD 657 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sanat, İllüzyon, Düşgücü ve Yaratıcılık
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FFD 657
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Dersin amacı, modern toplumların içinde yaşadıkları toplumsal, politik, ekonomik ve kültürel evreni yeni bir pencereden sanatsal, kültürel, estetik ve felsefi kavramlar çerçevesinde çözümlemek
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sanat ile ilgili konuları yeni bir perspektif ile yorumlayabilmeleri,
  • Modern toplumlar hakkında akademik tartışmalara katılabilmeleri
  • Modern toplumların sanatsal ve kültürel evreni hakkında yorum yapabilmeleri
  • Dersten elde edilen çıktılarla akademik bir makale üretebilmeleri
Tanımı Bu derste Jean Baudrillard’ın simülasyon kuramı ve modern toplumlarda çağdaş sanatlar ile ilgili konular üzerinde durulacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş
2 Act of Creation I Arthur Koestler (1964), Act of Creation, Part 1
3 Act of Creation I Arthur Koestler (1964), Act of Creation, Part 2
4 Act of Creation I Arthur Koestler (1964), Act of Creation, Part 3
5 The Joke and Its Relation to the Unconscious Sigmund Freud (1905)
6 Nesneler Sistemi The System of Objects. Chapter A (17-127 pp.) Jean Baudrillard (2006).
7 Nesneler Sistemi The System of Objects. Chapter C-D (129-228pp.)
8 Gösterge Ekonomi Politiği Hakkında Bir Eleştiri Jean Baudrillard (1981). For a Critique of the Political Economy of The Sign.(7-94pp)
9 Gösterge Ekonomi Politiği Hakkında Bir Eleştiri Jean Baudrillard (1981). For a Critique of the Political Economy of The Sign.(95-171pp.)
10 Gösterge Ekonomi Politiği Hakkında Bir Eleştiri Jean Baudrillard (1981). For a Critique of the Political Economy of The Sign.(172-256 pp)
11 Sanat Dünyasının Kurduğu Komplo Jean Baudrillard (2005). Conspiracy of Art. New York: Semiotext(e)Colombia University. (11-45 pp
12 Sanat Dünyasının Kurduğu Komplo Jean Baudrillard (2005). Conspiracy of Art. New York: Semiotext(e)Colombia University. (46-80 pp)
13 Sanat Dünyasının Kurduğu Komplo Jean Baudrillard (2005). Conspiracy of Art. New York: Semiotext(e)Colombia University. (81-120 pp)
14 Sunum
15 Tartışma
16 Final raporu

 

Dersin Kitabı Yok
Diğer Kaynaklar Arthur Koesler (1964), Act of Creation I, Macmillan. Sigmund Freud (1905) The Joke and Its Relation to the Unconscious. Jean Baudrillard (2001). Selected Writings. Stanford University Press. Jean Baudrillard (2005). Conspiracy of Art. New York: Semiotext(e)Colombia University. Jean Baudrillard (2006). The System of Objects. Jean Baudrillard (1981). For a Critique of the Political Economy of The Sign.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
6
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
48
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
25
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Tasarım alanına yeni fikirlerle inovatif  katkı sağlayacak güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirmek, derinleştirmek. 
X
2 Tasarım alanı ile ilgili  disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşmak.
X
3 Tasarım alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, bütünsel ve yaratıcı düşünerek yeni stratejik yaklaşımlar geliştirmek .
X
4

Tasarım disiplininde bağımsız araştırma yapmak, bilimsel olayları geniş, derin ve eleştirel bir bakış açısı ile analiz etmek, yeni sentezlere ulaşmak ve değerlendirebilmek için gerekli adımları belirleme yeteneği kazanmak,

X
5 Tasarım alanı ve alt disiplinleri ile ilgili bilimsel makaleleri ulusal ve/veya uluslararası saygın hakemli dergilerde yayınlayarak veya bilimsel toplantılarda sunarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletmek,
X
6 Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini bilimsel bir şekilde ifade etmek ve savunmak için etkili bir iletişim kurmak. X
7 Tasarım alanında etkili iletişim ile takım çalışmasını yürütebilen takım elemanları ve takım liderleri yetiştirmek.
X
8 İngilizce dilini kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek ve tartışabilmek.
X
9 Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri sürekli takip ederek, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak.
X
10 Faydalı model, tasarım tescil ve patent alabilecek özgün model ve ürünleri ortaya çıkarabilecek becerileri geliştirmek
X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest