FFD 654 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Betimleme Beden ve Politika
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FFD 654
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı temsil, beden ve politika arasındaki ilişkiyi irdeleyen disiplinlerarası teorik yaklaşımları incelemek ve bu ilişkiyi fotoğraf teorisi ağırlıklı olmak üzere yeniden ele almaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • sanat, tasarım ve fotoğraf alanlarında eleştirel düşünme yetisi geliştirebilecek
  • sanat, tasarım ve fotoğraf alanlarına güncel kuramlarla yaklaşım yetisi geliştirebilecek
  • disiplinlerarası düzeyde sanat, tasarım ve fotoğraf eleştirisi yapabilecek.
  • disiplinlerarası akademik araştırma yapma yetisini geliştirebilecek,
  • sanat ve tasarım alanında etik sorunları yöneltebilecek,
  • akademik yazma becerisini disiplinler arası bağlamda geliştirebileceklerdir.
Tanımı Bu ders, betimleme, beden ve politika ilişkisine dair felsefi, psikanalitik ve eleştirel yaklaşımlara değinirken, fotoğrafın, imge/birey ilişkisindeki yerine ve etkisine odaklanır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş
2 Psikanaliz: Görsel alandaki birey Grosz Elizabeth “Lacan and the mirror phase”
3 Psikanaliz: Görsel alandaki birey Silverman Kaja “The Subject
4 Bayram Tatili
5 Psikanaliz: Görsel alandaki birey Silverman, Kaja, “The Gaze”
6 Beden, imge ve politika Agamben Giorgio “The Face”
7 Bedeni imge ve politika-1. Teslim Ödev Butler Judith “Bodies and Power Revisited”
8 Fotoğraf ve Betimleme Bazin, André “The Onthology of the Photographic Image”
9 Fotoğraf ve Betimleme Benjamin, Walter “A Small History of Photography”
10 Fotoğraf ve Betimleme Barthes Roland, “Camera Lucida”
11 Fotoğraf ve Betimleme Tagg, John “The Burden of Representation”
12 Fotoğraf ve Betimleme Sekula Allan “The Body and the Archive”
13 Fotoğraf ve Betimleme Owens, Craig “Beyond Recognition: Representation, Power and Culture
14 Betimleme ve Mimesis Pilippe Lacoue-Labarthe “Theartre des Realites”
15 Öğrenci sunumları
16 2.Teslim Ödev

 

Dersin Kitabı Ders notu hoca tarafından hazırlanan okuma metinlerinden oluşmaktadır.
Diğer Kaynaklar Agamben, Giorgio. Means without Ends: Notes on Politics. Trans .by Vincenzo Binetti and Cesare Casarino. Minneapolis, London: University of Minnesota Press, 2000. Butler, Judith. “Bodies and Power, Revisited” ASCA Colloquium. University of Amsterdam, the Netherlands. 4 Jun. 2002. Bazin, André. “The Ontology of the Photographic Image.” What is Cinéma. Trans. Hugh Gray. Berkeley, Los Angeles and London: University of California Press, 1967. Barthes, Roland. Camera Lucida: Reflections on Photography. Trans. Richard Howard, New York: Hill and Wang, 1981. Owens, Craig. “Posing” Beyond Recognition: Representation, Power, and Culture. Ed. Scott Bryson, Barbara Kruger, Lynne Tillman, and Jane Wienstock. Introduction by Simon Watney. University of California Press: Berkeley, Los Angeles, Oxford, 1992. Sekula, Allan. “The Body and the Archive” The Contest of Meaning: Critical Histories of Photography. Ed. Richard Bolton. Mit Press: London, 1989. Tagg, John. The Burden of Representation: Essays on Photographies and Histories London: The Macmillan Press, 1988.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
75
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
25
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
10
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
7
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Tasarım alanına yeni fikirlerle inovatif  katkı sağlayacak güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirmek, derinleştirmek. 
X
2 Tasarım alanı ile ilgili  disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşmak.
X
3 Tasarım alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, bütünsel ve yaratıcı düşünerek yeni stratejik yaklaşımlar geliştirmek .
X
4

Tasarım disiplininde bağımsız araştırma yapmak, bilimsel olayları geniş, derin ve eleştirel bir bakış açısı ile analiz etmek, yeni sentezlere ulaşmak ve değerlendirebilmek için gerekli adımları belirleme yeteneği kazanmak,

X
5 Tasarım alanı ve alt disiplinleri ile ilgili bilimsel makaleleri ulusal ve/veya uluslararası saygın hakemli dergilerde yayınlayarak veya bilimsel toplantılarda sunarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletmek,
X
6 Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini bilimsel bir şekilde ifade etmek ve savunmak için etkili bir iletişim kurmak. X
7 Tasarım alanında etkili iletişim ile takım çalışmasını yürütebilen takım elemanları ve takım liderleri yetiştirmek.
X
8 İngilizce dilini kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek ve tartışabilmek.
X
9 Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri sürekli takip ederek, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak.
X
10 Faydalı model, tasarım tescil ve patent alabilecek özgün model ve ürünleri ortaya çıkarabilecek becerileri geliştirmek
X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest