FFD 653 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tarihsel Avangart: Mimarlık ve Sanat
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FFD 653
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu derste 1920ler ve 1930lı yıllarda sanat ve mimarlıkta radikal yenilikler getiren avangart akımların kentsel alan üzerindeki etkileri eleştirel bir şekilde incelenmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci, erken 20. Yüzyılda sanat ve mimarlıkta ortaya çıkan yeni temsil tekniklerini eleştirel bir şekilde analiz edebilecektir.
  • Öğrenci, avangart sanat ve mimarlık akımlarını oluşturan toplumsal ve politik bağlam konusunda bilgi sahibi olabilecektir.
  • Öğrenci, Avrupa merkezli ve Avrupa dışında yer alan avangart akımları karşılaştırmalı olarak inceleyebilecektir.
  • Öğrenci, tarihsel avangart kavramını disiplinler arası bir perspektifle algılayabilecektir.
  • Öğrenci, kavramsal avangart projelerle hayata geçmiş mimari ve kentsel örnekler arasındaki ilişkiyi karşılaştırmalı olarak analiz edebilecektir.
Tanımı En önemli avangart sanat ve mimarlık akımları, sanatta ve mimarlık alanlarında dünyaya ilişkin algımızı değiştiren yeni temsil tekniklerinin ortaya çıkması, resimin bir “siyah kare”ye indirgenmesinin sanata olan etkileri, ütopik kent tasarımları ve karşı-sanat fikri.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders temalarına giriş
2 Avangard nedir Zorunlu okumanın yapılıp okumaya dair çalışma formunun doldurulması
3 Avangard sanat Zorunlu okumanın yapılıp okumaya dair çalışma formunun doldurulması
4 Modernite ve modenizm Zorunlu okumanın yapılıp okumaya dair çalışma formunun doldurulması
5 Avangard mimarlık Zorunlu okumanın yapılıp okumaya dair çalışma formunun doldurulması
6 Temsilde yeni keşif alanları: Avangart sanat Ödev genel çerçeve ve kaynakça teslimi
7 Manifesto ve Avangard Zorunlu okumanın yapılıp okumaya dair çalışma formunun doldurulması
8 Sunum Sunumların yapılması
9 Günümüz Avagardı: Mimarlık Zorunlu okumanın yapılıp okumaya dair çalışma formunun doldurulması
10 Gelecek Avagardı: Mimarlık Zorunlu okumanın yapılıp okumaya dair çalışma formunun doldurulması
11 Gelecek Avagardı: Sanat Zorunlu okumanın yapılıp okumaya dair çalışma formunun doldurulması
12 Gelecek Avagardı: Sanat Zorunlu okumanın yapılıp okumaya dair çalışma formunun doldurulması
13 Ödev tekliflerinin sunum ve tartışması 10 sayfalık dönem sonu ödevleri sunumu
14 Ödev tekliflerinin sunum ve tartışması 10 sayfalık dönem sonu ödevleri sunumu
15 Ödev tekliflerinin sunum ve tartışması 10 sayfalık dönem sonu ödevleri sunumu
16 Genel Değerlendirme / Dönem sonu ödev teslimi

 

Dersin Kitabı None
Diğer Kaynaklar Richard Sennett, Flesh and Stone: The Body and the City in Western Civilization, New York, London: W.W. Norton&Company, 1994; Christian Norberg-Schulz, Principles of Modern Architecture, London: Andreas Papadakis Publisher, 2000; Marshal Berman, All That is Solid Melts into Air, The Experience of Modernity, London, New York, Penguin Books, 1988; Edward Timms and David Kelley (eds.) Unreal City: Urban Experience in Modern European Literature and Art, Manchester University Press, 1985; James Holston, The Modernist City: An Anthropological Critique of Brasilia, Chicago and London: The University of Chicago Press, 1989; Hilde Heynen, Architecture and Modernity, a Critique, Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2000; Theda Shapiro, Painters and Politics: The European Avant-Garde and Society, 1900-1925, New York: Elsevier, 1976; Anthony Vidler, Warped Space: Art, Architecture, and Anxiety in Modern Culture, Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2001; Vikramaditya Prakash, Chandigarh's Le Corbusier: The Struggle for Modernity in Postcolonial India, Seattle: University of Washington Press, 2002; Anthony D. King. Spaces of Global Cultures: Architecture, Urbanism, Identity, New York: Routledge, 2004.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
50
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
20
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
5
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
50
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
208

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Tasarım alanına yeni fikirlerle inovatif  katkı sağlayacak güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirmek, derinleştirmek. 
2 Tasarım alanı ile ilgili  disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşmak.
3 Tasarım alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, bütünsel ve yaratıcı düşünerek yeni stratejik yaklaşımlar geliştirmek .
4

Tasarım disiplininde bağımsız araştırma yapmak, bilimsel olayları geniş, derin ve eleştirel bir bakış açısı ile analiz etmek, yeni sentezlere ulaşmak ve değerlendirebilmek için gerekli adımları belirleme yeteneği kazanmak,

5 Tasarım alanı ve alt disiplinleri ile ilgili bilimsel makaleleri ulusal ve/veya uluslararası saygın hakemli dergilerde yayınlayarak veya bilimsel toplantılarda sunarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletmek,
6 Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini bilimsel bir şekilde ifade etmek ve savunmak için etkili bir iletişim kurmak.
7 Tasarım alanında etkili iletişim ile takım çalışmasını yürütebilen takım elemanları ve takım liderleri yetiştirmek.
8 İngilizce dilini kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek ve tartışabilmek.
9 Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri sürekli takip ederek, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak.
10 Faydalı model, tasarım tescil ve patent alabilecek özgün model ve ürünleri ortaya çıkarabilecek becerileri geliştirmek

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest