FFD 601 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tasarım, Sanat, Kültür, Tarih
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FFD 601
Güz
3
0
3
7.5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Ders, kültürel tarih, sanat tarihi ve tasarım tarihi metodları arasındaki ilişkilere odaklanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sanat ve tasarım tarihi ile ilgili en önemli araştırma metodları hakkında bilgi sahibi olabilecekler
  • Sanat ve tasarım tarihi ve ona katkıda bulunanlar konusunda bilgi edinebilecekler
  • Sanat ve tasarım tarihi yazımı konusunda yapılan akademik tartışmalara katılabilme şansına sahip olabilecekler
  • Edindikleri bilgiyi kendi bağımsız araştırmalarında uygulayabilecekler
  • Kendi araştırmalarını sunarken ki sözlü ve yazılı sunum becerilerini geliştirmiş olacaklardır.
Tanımı Sanat tarihi ve tasarım tarihi her ikisi de kendi iç dinamiklerine sahip alanlardır ve bu iki tarihsel olgunun kavranması bireysel sanat ve tasarım işleriyle ilgili anlayış geliştirme konusunda katkı sağlar. Çalışmaların meydana geldiği daha geniş kültürel ve tarihsel bağlam, her iki sanatsal disiplinde de görülen, kuşakların kendinden önce gelenlerle yarış içinde olduğu ve ona karşı tepki geliştirdiği içsel gelişimlerinden ayrı olarak dikkate alınmalıdır.Ders “sanatsal” ve “kültürel tarih” yaklaşımlarını birleştirme yolları aramış olan önde gelen yazarları konu alacaktır. Sanat tarihi alanında geleneksel bir araştırma biçimi olarak, Winckelmann, Panofsky ve Gombrich gibi sanat tarihçilerinin yayınlarının çalışılmasıyla döneme başlanacaktır. Dönemin ikinci yarısında güncel tarihçilerin tasarım araştırma metodlarının, kendinden önceki akademisyenlerle nasıl bir ilişki içinde olduğu değerlendirilecektir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş Yok
2 Vasari ve the ‘Arti del disegno’ Read Giorgio Vasari - lives of the artists, 1958 in Fernie
3 Winckelmann ve arkeoloji Johann Winckelmann - history of ancient art, 1764 (Fernie)
4 Jacob Burckhardt ve Rönesans Jakob Burckhardt, reflections on history, 1872 (Fernie)
5 Wölfflinn ve Barok Heinrich Wolfflin, principles of art history, 1915,
6 Erwin Panofsky ve İkonoloji Erwin Panofshky, the history of art as a humanistic discipline, 1940 (Fernie)
7 Kültürel Tarih Araştırmasında Ernst Gombrich E.H. Gombrich, in search of cultural history, 1967 (Fernie)
8 Ara Sınav Yok
9 John Ruskin ve Mimari John Ruskin, The seven lamps of architecture, 1849
10 Endüstriyel Tasarım V. Papanek, Design for the real world, New York 1971
11 Moda ve Altkültürler D. Hebdige, The meaning of style, London/New York 1979, pp. 100-112
12 Tasarım Etiği Clive Dilnot, Ethics immanent to design, 2005, pp. 1-25
13 Tasarımın Evrimi J. Langrish, ‘Darwinian change: design from disaster’, in: T.Balcioglu (ed.), EAD 2007 conference proceedings, Izmir 2007, pp. 856-861;
14 Tasarımda PhD? V. Margolin, “Doctoral education in design: problems and prospects,” Design Issues 26 (3) 2010, pp. 70-78 A. Er, ‘Redefining the “Ph.D. in Design” in the periphery: Doctoral research in industrial design in Turkey’, Design Issues 15 (3), 1999, pp. 34-44.
15 Bireysel Sunumlar Yok
16 Değerlendirmeler Yok

 

Dersin Kitabı Eric Fernie, Art history and it’s methods: a critical anthology, (London 1995 and later; ISBN 13: 9780714829913 ISBN 10: 0714829919)
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
6
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
37
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
30
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Tasarım alanına yeni fikirlerle inovatif  katkı sağlayacak güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirmek, derinleştirmek. 
X
2 Tasarım alanı ile ilgili  disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşmak.
X
3 Tasarım alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, bütünsel ve yaratıcı düşünerek yeni stratejik yaklaşımlar geliştirmek .
X
4

Tasarım disiplininde bağımsız araştırma yapmak, bilimsel olayları geniş, derin ve eleştirel bir bakış açısı ile analiz etmek, yeni sentezlere ulaşmak ve değerlendirebilmek için gerekli adımları belirleme yeteneği kazanmak,

X
5 Tasarım alanı ve alt disiplinleri ile ilgili bilimsel makaleleri ulusal ve/veya uluslararası saygın hakemli dergilerde yayınlayarak veya bilimsel toplantılarda sunarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletmek,
X
6 Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini bilimsel bir şekilde ifade etmek ve savunmak için etkili bir iletişim kurmak. X
7 Tasarım alanında etkili iletişim ile takım çalışmasını yürütebilen takım elemanları ve takım liderleri yetiştirmek.
X
8 İngilizce dilini kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek ve tartışabilmek.
X
9 Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri sürekli takip ederek, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak.
X
10 Faydalı model, tasarım tescil ve patent alabilecek özgün model ve ürünleri ortaya çıkarabilecek becerileri geliştirmek
X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest