SEN 501 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Doğal Kaynaklar Yönetimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SEN 501
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders, yenilenebilir, fosil ve diğer tür enerji kaynakları ile ilgili temel bilgiler verecektir. Dersin odak noktasında üretim teknolojileri ve enerji sistemlerinin sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi bulunmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Enerji kaynakları ile ilgili temel kavramları tanımlayabileceklerdir.
  • Enerji kaynaklarının sürdürülebilirliğine ilişkin modeller geliştirme becerisi kazanacaklardır.
  • Fosil yakıtlar ve yenilenebilir enerji türleri arasındaki farklılıkları tanımlayabilecektir.
  • Enerji kaynaklarının sürdürülebilirlik ile ilgili uygulama alanlarını kavrayabilecektir.
Tanımı İleri düzeydeki bu ders, doğal kaynakların yönetimi ve sürdürülebilirliğini detaylı bir şekilde analiz etmek için planlanmıştır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Enerji Kaynaklarına Giriş Yarman, T. (2009). "Enerji Kaynakları". İstanbul : Okan Üniversitesi Yayınları. ISBN-ISSN: 978-605-5899-03-5.
2 Enerji Birimleri Yarman, T. (2009). "Enerji Kaynakları". İstanbul : Okan Üniversitesi Yayınları. ISBN-ISSN: 978-605-5899-03-5.
3 Fosil Yakıtlar: Petrol Yarman, T. (2009). "Enerji Kaynakları". İstanbul : Okan Üniversitesi Yayınları. ISBN-ISSN: 978-605-5899-03-5.
4 Fosil Yakıtlar: Kömür Yarman, T. (2009). "Enerji Kaynakları". İstanbul : Okan Üniversitesi Yayınları. ISBN-ISSN: 978-605-5899-03-5.
5 Fosil Yakıtlar: Doğal Gaz ve Konvansiyonel Olmayan Enerji Kaynakları Yarman, T. (2009). "Enerji Kaynakları". İstanbul : Okan Üniversitesi Yayınları. ISBN-ISSN: 978-605-5899-03-5.
6 ARASINAV Yarman, T. (2009). "Enerji Kaynakları". İstanbul : Okan Üniversitesi Yayınları. ISBN-ISSN: 978-605-5899-03-5.
7 Yenilenebilirler: Rüzgar
8 Yenilenebilirler: Güneş Dieter Seifried and Walter Witzel (2010). "Renewable Energy". ISBN-ISSN: 9781849775298.
9 Yenilenebilirler: Hidro güç Dieter Seifried and Walter Witzel (2010). "Renewable Energy". ISBN-ISSN: 9781849775298.
10 Yenilenebilirler: Jeotermal Dieter Seifried and Walter Witzel (2010). "Renewable Energy". ISBN-ISSN: 9781849775298.
11 Yenilenebilirler: Biyokütle ve Biyoyakıt Dieter Seifried and Walter Witzel (2010). "Renewable Energy". ISBN-ISSN: 9781849775298.
12 Hidrojen Enerjisi Dieter Seifried and Walter Witzel (2010). "Renewable Energy". ISBN-ISSN: 9781849775298.
13 Nükleer Enerji Charles D. Ferguson (2011). "Nuclear Energy". New York, N.Y. : Oxford University Press. ISBN-ISSN: 9780199792450.
14 Sürdürülebilir Enerji Sistemleri Jefferson W. Tester [et al.] (2005). "Sustainable energy: choosing among options". Cambridge, Mass. : MIT Press. ISBN-ISSN: 0-262-20153-4.
15 Enerji Sistemlerinin Sürdürülebilir Yönetimi Jefferson W. Tester [et al.] (2005). "Sustainable energy: choosing among options". Cambridge, Mass. : MIT Press. ISBN-ISSN: 0-262-20153-4.
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Dersin Kitabı Yukarıda belirtilen kitap bölümleri ve PowerPoint sunumlar
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
5
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
42
Final / Sözlü Sınav
1
30
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Enerji çalışmaları konusunda teorik ve kavramsal yeterliliklerin yanı sıra uygulamalı yeterlilikleri geliştirmek.
2 Ekonomi, doğa bilimleri, siyasi bilimler, hukuk, ve sosyoloji gibi enerji çalışmalarının temel bilim dallarında teorik ve pratik bilgiyi kullanarak enerji sistemleri hakkındaki problemleri ve durumları değerlendirmek.
3 Enerji sistemlerinde beklenmeyen çok boyutlu problemleri, birey ya da bir grup üyesi olarak sorumluluk alıp çözümlemek.
4 Enerji politikaları ve uygulamaları arasındaki ilişkiyi yapılar, piyasalar, kurumlar, düzenler, iklim değişikliği ve çevre konularıyla eleştirel olarak değerlendirmek .
5 Sürdürülebilir enerji kalkınmasında problemleri belirleyerek tartışmak.
6 Uluslararası meselelerin ve jeopolitik durumun enerji üzerinde olumlu ve olumsuz yönlerini değerlendirerek tartışmak.
7 Enerji sistemlerinin dayatıldığı ekonomik ve siyasi yapıyı inceleyerek tartışmak.
8 Enerji çalışmaları literatüründe teorik ve deneysel boşlukları sorgularken orjinal tartışmalar geliştirmek.
9 Enerji bilimleri ve sürdürülebilir enerji kalkınması alanında bilimsel araştırma yöntemleri kullanarak değişkenler olarak teorileri, senaryoları ve kavramları ölçebilen verileri toplayarak yorumlamak.
10 Bilimsel kriterler çerçevesinde sürdürülebilir enerji ve jeopolitik konularının siyasi, ekonomik, çevresel, toplumsal ve/ya da tarihsel boyutları hakkında tez/dönem projesi hazırlamak.
11 Enerji çalışmaları literatürünü takip edebilmek ve uluslararası akademisyenlerle iletişim kurabilmek için yabancı dil becerilerini geliştirmek.
12 Enerji bilimleri alanında veri ve bilgiyi ileri seviyede kulllanabilmek.
13 Enerji çalışmalarıyla ilgili veri toplama, yorumlama, yayma ve uygulama sürecinde etik, toplumsal ve bilimsel değerlere sahip olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest