MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ


Sürdürülebilir Enerji Yüksek Lisans Programının amacı, dünya ve Türkiye’de sürdürülebilir enerji gelişiminin karşılaştığı sorunlar ile çözüm yollarında eğitilmiş insan kaynağının yetiştirilmesidir. Bu program, ülkemizde giderek artmakta olan yenilenebilir enerji yatırımları için ihtiyaç duyulan uzmanların yetiştirilmesinde de önemli katkıda bulunacaktır.