SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ)

 • Güncel başlık bulunamadı.
 • Güncel başlık bulunamadı.
 • Güncel başlık bulunamadı.

Hakkımızda

Ekonominin yaşamsal bir girdisi olan enerji, özellikle sürdürülebilir kalkınma kapsamında günümüzün en stratejik konuları arasında yer almaktadır. Bunun başlıca nedeni, halihazırda yüzde 90 oranında fosil yakıtlara dayalı olan dünya enerji sisteminin, kaynak yetersizliği ve küresel iklim değişikliği açılarından sürdürülebilir olmamasıdır. Enerjiyi önemli kılan bir diğer neden de düşük karbon ekonomisine geçişin yaşandığı bu günlerde büyük tüketici ülkeler arasında artmakta olan jeopolitik rekabettir. Bu rekabet klasik kaynak mücadelesini hızlandırarak, küresel çapta siyasal ve ekonomik istikrarın bozulmasına neden olmaktadır.

Ülkemizdeki enerji durumu birçok ülkeye göre daha sorunludur. Tüketilen enerjinin yaklaşık dörtte üçünü, 40 milyar dolar civarındaki bir kaynakla ithal etmek zorunda olan ülkemizde dışa bağımlılık çok önemli bir sorun olarak enerji güvenliğini tehdit etmektedir. Enerji kaynaklarında dışa bağımlılık, en fazla tükettiğimiz enerji kaynakları olan petrol ve doğal gazda yüzde 90`nın üzerindedir. Buna karşılık yerli enerji üretimi ise her geçen gün daha da azalmaktadır. Böyle bir enerji sisteminin 21. yüzyıldaki sürdürülebilirliği ciddi sorunlarla karşı karşıyadır.

Enerji sistemimizin bir diğer özelliği de hızlı kalkınmamızın bir sonucu olarak enerji talebinin yüksek olmasıdır. Son 50 yılın ortalaması olarak, birincil enerji talebi artışı yüzde 5, elektrik enerjisi talep artışı ise yüzde 8 oranında gerçekleşmektedir. Kişi başına düşen gayrisafi milli hasıla belirli bir düzeye çıkana kadar enerji talebinin artması beklenmektedir. Dolayısıyla bir yandan yerli üretimi artırma çabaları hızlanırken öte yanda enerji verimliliği ve etkinliği artırılarak, ekonomik kalkınmaya zarar vermeden enerji talebinin düşürülmesi gerekmektedir. Bununla beraber jeopolitik konumunun ülkemize kazandırdığı enerjide köprü, kavşak ya da hub olma konusundaki üstünlüklerinden yararlanılması da ülkemizin geleceği açısından ayrıca önem arz etmektedir.

Sürdürülebilir Enerji Yüksek Lisans Programının amacı, dünya ve Türkiye`de sürdürülebilir enerji gelişiminin karşılaştığı sorunlar ile çözüm yollarında eğitilmiş insan kaynağının yetiştirilmesidir. Bu program, ülkemizde giderek artmakta olan yenilenebilir enerji yatırımları için ihtiyaç duyulan uzmanların yetiştirilmesinde de önemli katkıda bulunacaktır. Lisans eğitimini farklı alanlarda yapmış olan öğrencilere verilecek temel ve seçmeli dersler ile belirli alanlara yönlendirilmeleri sağlanacaktır. Dersler gerçek hayat pratiklerinden örnekler ile konunun uzmanı kişiler tarafından seminerler ile desteklenecektir. Sürdürülebilir Enerji Yüksek Lisans programının öğrenciler için sunacağı en önemli avantaj, ülkemizde benzerinin bulunmaması ve çok önemli olan sürdürülebilir enerji gelişimi konusunda uzmanlaşma imkanını sağlamasıdır.


HABERLER

 • YEŞİL İNOVASYON SOHBETLERİ’NDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAKIŞ AÇISINDA ENERJİ KAVRAMI MASAYA YATIRILDI
  19 MART 2014

  4 Mart 2014 tarihinde Gediz Üniversitesi’nin ev sahipliği ile Seyrek Kampüsü’nde “Değişen Paradigmalar Ekseninde Yeşil İnovasyon Sohbetleri” toplantısı organize edildi. Gediz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyfullah Çevik’in açılış konuşmasıyla başlayan organizasyon kapsamında; yeşil lojistik ve ekonomi, ekolojik yaşam, sürdürülebilir enerji, yenilenebilir enerji alternatifleri, enerji yatırım planlaması gibi güncel konular katılımcılar tarafından tartışıldı.
 • EIF 2013'DE İEÜ'YÜ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ ANABİLİM DALI BAŞKANI TEMSİL ETTİ
  12 KASIM 2013

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın desteği ile Global Enerji Derneği tarafından 24-25 Ekim 2013 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen EIF/Uluslararası Enerji Kongresi'nin altıncısı kapsamında, Sürdürüelbilir Enerji Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu davetli konuşmacı olarak İzmir Ekonomi Üniversitesi adına kongreye katılım gösterdi.
 • Sürdürülebilir Enerji Yüksek Lisans Programı Öğrencileri Mezun Olmadan İş Buluyor
  13 AĞUSTOS 2013

  2012-2013 Akademik Yılı itibariyle İzmir Ekonomi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde eğitim ve öğretim hayatına başlayan Sürdürülebilir Enerji Yüksek Lisans Programı, henüz ilk senesini tamamlamış olmasına rağmen, program bitmeden tezlerine devam eden ilk öğrencilerinin tamamı, kendilerine alanlarında uzman akademisyenler ve iş hayatı profesyonelleri tarafından sağlanan nitelikli eğitim sonucunda henüz mezun olmadan iş sahibi olma fırsatını yakaladılar.
 • İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (UNSDSN)’na Destek
  15 TEMMUZ 2013

  Birleşmiş Milletler’in küresel inisiyatiflerinden biri olan “Sustainable Development Solutions Network (UNSDSN)- Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı” işbirliğinde, 3-5 Temmuz 2013 tarihleri arasında Siena Üniversitesi’nin ev sahipliğinde İtalya’nın Siena kentinde “First Siena Solutions Conference- Birinci Siena Çözümler Konferansı” düzenlendi.