Duyurular

Güncel duyuru bulunmamaktadır.

Hakkımızda

Küreselleşme ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak modern yaşamın daha çok ve yoğun çalışmayı gerektirmesi günümüz insanının sağlık kaygılarını arttırmaktadır. Artan sağlık kaygıları ise sporu günlük hayatın bir parçası haline getirmeyi gerektirmekte ve dolayısıyla spora talebi yükseltmektedir. Çağdaş birey sporu sıradan bir alışkanlık olarak benimserken, spor yapma talebi spor eğitmenleri, sporcular, spor tesisleri ve spor gereçlerini içeren bir spor sektörü yaratmaktadır.

Bu bağlamda İEÜ Spor Yönetimi Yüksek Lisans Programı ile yurt çapında lisans eğitimini tamamlamış öğrencilere spor sektörü ve bu sektördeki işletmelerin uzman yöneticiliği hakkında bilgi sağlama ve bu bilgilerini uygulama imkanı yaratılması amaçlanmaktadır. Program ayrıca, öğrencilerin özellikle spor sektörü ve spor yöneticiliği konusunda uzmanlaşmalarının sağlamayı hedeflemekte ve mezun öğrencilerin, spor sektöründe yöneticilik hizmeti sunabilmelerini öngörmektedir. Spor Yönetimi Yüksek Lisans programının öğrenciler için sunacağı en önemli avantaj, ülkemizde benzeri programların sayıca azlığı ve öğrencilere uzmanlaşma imkânı sağlamasıdır.

Programa katılan öğrenciler genel işletme ve özelde de spor yöneticiliği alanında dersler alıp, iki senelik programdan donanımlı bir şekilde mezun olacaklardır. Spor Yönetimi Yüksek Lisans programı Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından halen yürütülmekte olan işletme yüksek lisansından farklı olarak, genel işletme derslerinin yanı sıra spor alanında uzmanlaşma sağlayan dersler de içerecektir.