Hakkımızda

Gündelik hayatımızda karşılaştığımız iletişim süreçlerini ve bu süreçlerin önemli bir belirleyeni haline gelen medyayı anlamak, açıklamak ve gerektiğinde yönlendirebilmek, siyaset biliminden psikolojiye, farklı bilim dallarını kapsayan disiplinler arası bir yaklaşım gerektirir.

Günümüzde iletişim teknolojilerinin ve buna bağlı olarak gündelik hayat pratiklerimizin kazanmış olduğu değişme ivmesi iletişim alanında uzmanlaşmış, eleştirel, etik sorumlulukla kullanılacak bilgi ve becerilere sahip insan gücüne duyulan ihtiyacı artırmıştır.

Bu kapsamda açılan yüksek lisans programının hedefleri;

Programın eğitim dili İngilizce'dir.

Başvuru koşulları ve ücretler ile ilgili ayrıntılı bilgi içinsbe@ieu.edu.tr