Öğretim Programı

Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

1. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 001 Seçmeli Ders I 3 0 3 7.5
ELEC 002 Seçmeli Ders II 3 0 3 7.5
GSSS 591 Sosyal Bilimlerde Araştırma Tasarımı ve Yöntemleri 3 0 3 7.5
MCS 507 İletişim Çalışmalarında İnter-Disipliner Kuramlar 3 0 3 7.5
Toplam : 30
1. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 003 Seçmeli Ders III 3 0 3 7.5
ELEC 004 Seçmeli Ders IV 3 0 3 7.5
GSSS 595 Seminer 0 0 0 7.5
MCS 509 Medya Kuram ve Araştırmalarında İleri Okumalar* 3 0 3 7.5
Toplam : 30
2. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
GSSS 599 Yüksek Lisans Tezi 0 0 0 30
Toplam : 30
2. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
GSSS 599 Yüksek Lisans Tezi 0 0 0 30
Toplam : 30
Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
MCS 501 İletişim Çalışmalarında Yöntem 3 0 3 7.5
MCS 505 Türkiye’de Medya, İktidar ve Siyaset* 3 0 3 7.5
MCS 509 Medya Kuram ve Araştırmalarında İleri Okumalar* 3 0 3 7.5
MCS 553 Medya, İdeoloji ve Temsil 3 0 3 7.5
MCS 554 Mekan, Kimlik ve Medya 3 0 3 7.5
MCS 555 Toplumsal Cinsiyet, Medya ve Siyaset 3 0 3 7.5
MCS 556 Küreselleşme, İletişim ve Yeni Medya Düzeni 3 0 3 7.5
MCS 558 Film ve Görsel Kuram 3 0 3 7.5
MCS 559 Film Analizi ve Eleştirisi 3 0 3 7.5
MCS 560 Çağdaş Dünya Sineması 3 0 3 7.5
MCS 563 Semiyotik, Psikanaliz ve Sinema 3 0 3 7.5
MCS 564 Söylem Analizi 3 0 3 8
MCS 565 Medyanın Ekonomi Politiği 3 0 3 7.5
MCS 567 Dijital Medya Kuram ve Uygulamaları 3 0 3 7.5
MCS 568 Alternatif Medya 3 0 3 7.5
Diğer Notlar

Öğrencilerin, tezli yüksek lisans programını tamamlamaları için toplam 120 ECTS almaları gerekmektedir.
 
Tezli Programdan mezun olmak için öğrencilerin 3 adet zorunlu ders, 4 adet seçmeli ders, seminer ve tez dersini alması gerekmektedir. Seçmeli derslerin en az 3 adedini MCS kodlu almakla yükümlüdür, diğerlerini farklı Enstitülerin lisansüstü derslerinden alabilirler.

 

 

*Uzmanlık alanı seçmeyen öğrenciler almakla yükümlüdürler.

** Pazarlama İletişimi uzmanlık alanı seçen öğrenciler almakla yükümlüdürler.

***Uzmanlık alanı seçen öğrenciler Pazarlama İletişimi seçmeli dersleri arasından üçünü almakla yükümlüdürler. Uzmanlık alanı seçmeyen öğrenciler seçmeli listesinde yer alan dersler arasından üçünü seçebilirler.

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr

(2013 Yılı Öncesi Girişliler) Öğretim Programı