İletişim Bilgileri

Yazışma Adresi

İzmir Ekonomi Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Pazarlama İletişimi ve Halkla İlişkiler(Tezli)(İngilizce)

Sakarya Caddesi, No:156 35330 Balçova - İzmir TÜRKİYE

Tel : +90 (232) 279 25 25
Fax: +90 (232) 279 26 26


İletişim için:

Araş. Gör. Pınar Umul Ünsal

E-mail: pinar.umul@ieu.edu.tr