SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Uluslararası

 • Wei-Lin Wang , Edward Carl Malthouse , Bobby Calder and Ebru Uzunoglu.
  (2017) B2B content marketing for professional services: In-person versus digital contacts.
  Industrial Marketing Management , Vol. in press (, ISBN: https://doi.org/10.1
 • Ebru Uzunoğlu , Selin Türkel , Burcu Yaman Akyar.
  (2017) Engaging consumers through corporate social responsibility messages on social media: An experimental study.
  Public Relations Review , Vol. 43, No. 5, 989-997,
 • Selin Türkel.
  (2015) A Strategic Approach to CSR Communication: Examining the Impact of Brand Familiarity on Consumer Responses.
  Corp. Soc. Responsib. Environ. Mgmt. , ISBN: ., doi: 10.1002/csr.
 • Selin Türkel , Ebru Uzunoğlu , Melike Demirbağ Kaplan and Beril Akıncı Vural.
  (2015) A Strategic Approach to Corporate Social Responsibility Communication: Examining the Impact of Brand Familiarity on Consumer Responses.
  Corporate Social Responsibility And Environmental Management , Vol. 23, No. 4, 228-242, ISBN: 1535-3966
 • Ebru Uzunoğlu , Sema Misci Kip.
  (2014) Brand communication through digital influencers: Leveraging blogger engagement.
  International Journal Of Information Management , Vol. 34, No. 5, 592-602,
 • Ebru Uzunoğlu , Sema Misci Kip.
  (2014) Brand Communication through Digital Influencers: Leveraging Blogger Engagement.
  International Journal Of Information Management , Vol. 34, No. 5, 592-602,
 • Ebru Uzunoğlu , Sema Misci Kip.
  (2014) Building Relationships Through Websites: A Content Analysis of Turkish Environmental Nonprofit.
  Public Relations Review , Vol. 40, No. 1, 113-115, ISBN: 0363-8111

Diğer indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

 • Zeynep Aksoy , Ebru Uzunoğlu , Burcu Yaman Akyar.
  (2017) Study Abroad Process from Intercultural Communication Perspective: An Exploratory Study on Erasmus Experience in Turkey.
  Global Media Journal Turkish Edition , Vol. 8, No. 15, 11-34, ISBN: 1309-7601
 • Sema Misçi Kip.
  (2015) Integrated communications in the postmodern era (Book Review).
  Journal Of Marketing Communications , Vol. 21, No. 2, 165-166, ISBN: 1352-7266
 • Sema Misci Kip.
  (2013) Türk televizyon izleyicisi kültürel omnivor mu? Türkiye’deki televizyon izleyici yapısı üzerine bir araştırma.
  Global Media Journal Turkish Edition , Vol. 4, No. 7, 156-169,
 • Ebru Uzunoğlu , Burcu Öksüz.
  (2012) New opportunities in social media for ad-restricted alcohol products: The case of ‘Yeni Rakı’.
  Journal Of Marketing Communications , ISBN: DOI:10.1080/13527266
 • Ebru Uzunoğlu , Ferah Onat.
  (2012) Public relations in a time of turbulence: A study on Turkish PR firms.
  International Journal Of Human Sciences , Vol. 9, No. 1, 769-792, ISBN: 1303-5134
 • Ebru Uzunoğlu.
  (2011) Consumer As Advertiser: A Conceptual Perspective.
  Global Media Journal , Vol. 2, No. 3, 138-159, ISBN: 1309-7601
 • Ayşen Temel , Mehmet Yakın , Sema Misci.
  (2006) Örgütsel Cinsiyetlerin Örgütsel Davranışa Yansıması.
  Celal Bayar Üniversitesi Yönetim Ve Ekonomi Dergisi , Vol. 13, No. 1, 27-38, ISBN: 1302-0064

Hakemli dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Ulusal

 • Selin Türkel.
  (2016) Soma maden kazası sonrasında verilen başsağlığı ilanları: nicel ve nitel bir çalışma.
  Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi , Vol. 3, No. 1, 3-24,
 • Ebru Uzunoğlu , Burcu Öksüz.
  (2010) Paydaş Yönetimi Bağlamında Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Markalaşmaya Olan Etkisi”, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Marmara İletişim Dergisi, Sayı:17, Temmuz 2010, ss. 162-182..
  Marmara İletişim Dergisi , No. 17, 162-182, ISBN: 1300-4050
 • Ebru Uzunoğlu , Burcu Öksüz.
  (2008) Kurumsal İtibar Riski Yönetimi: Halkla İlişkilerin Rolü.
  Selçuk İletişim , Vol. 5, No. 3, 111-123,
 • Ebru Uzunoğlu.
  (2008) Bütünleşik Pazarlama İletişimi Açısından Tüketiciye Yönelik Satış Tutundurma Faaliyetlerinin Yeri ve Önemi.
  Yeni Düşünceler Dergisi , Vol. 2, No. 1, 167-184, ISBN: 1306-1003
 • Ebru Uzunoğlu.
  (2007) Müşteri Odaklı Pazarlama Anlayışına Göre Değer Yaratma: Bir Model Olarak Değer İletim Sistemi.
  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , Vol. 2, No. 1, 11-29, ISBN: 1306-6730
 • Sema Misci Kip , Ebru Uzunoğlu , Pınar Umul Ünsal and Senem Kumova Metin.
  (2016) Tracking trends of digital media in IMC (Özetler kitabı içerisinde basılmış ve sunumu yapılmış özet).
  14th International Symposium Communication In The Millenium
  50-50,
 • Sema Misci Kip , Pınar Umul Ünsal.
  (2016) Exploring digital native advertising in Turkey: Insights from digital natives and immigrants.
  21st Corporate And Marketing Communications Conference 2016
  244-246,
 • Sema Misci Kip , Pınar Umul Ünsal.
  (2016) Perceptions and attitudes towards native advertising in Turkey: Digital natives vs digital immigrants (Özetler kitabı içerisinde basılmış ve sunumu yapılmış özet).
  2nd International Conference On Communication And Management (ICCM2016) / 2nd International Conference On Communication And Management (ICCM2016) Abstract Book
  43-43,
 • Selin Türkel , Burcu Yaman , Ebru Uzunoğlu.
  (2015) Communicating Corporate Social Performance: A Research on Twitter.
  20th International Conference On Corporate And Marketing Communications / Proceedings Of The 20th International Conference On Corporate And Marketing Communications
  275-278, ISBN: 978-975-8789-55-9
 • Sema Misci Kip , Pınar Umul Ünsal.
  (2015) Seeking Excellence in Social Media Advertising: Case Study of a Higher Education Institution from Turkey.
  20th Corporate And Marketing Communications Conference (CMC) 2015 / 20th International Conference On Corporate And Marketing Communications Proceedings Book
  197-212, ISBN: 978-975-8789-55-9
 • Sema Misci Kip , Ebru Uzunoğlu.
  (2015) Re-visiting Two-step Flow Communication Model: Bloggers as Intermediaries.
  20th Corporate And Marketing Communications Conference (CMC) 2015
  301-305,
 • Sema Misci Kip , Ebru Uzunoğlu.
  (2014) Dialogic communication through websites: How Turkish non-profit organizations (NPOs) use Facebook to build relationships? (Kitap içinde basılmış ve sunumu yapılmış uzun özet.).
  19th Corporate And Marketing Communications Conference
  74-77,
 • Sema Misci Kip , Ebru Uzunoğlu , Philip J. Kitchen.
  (2014) Implementing Knowledge Management for Effective Communication Solutions: An Analysis of Communication Agencies in Turkey.
  19th Corporate And Marketing Communications (CMC) Conference / Proceedings Of The 19th International Conference On Corporate And Marketing Communications
 • Sema Misci Kip , Ebru Uzunoğlu , J. Philip Kitchen.
  (2014) Implementing knowledge management for effective communication solutions: An analysis of communication agencies in Turkey (Özetler kitabı içerisinde basılmış ve sunumu yapılmış uzun özet).
  19th Corporate And Marketing Communications Conference
  10-13,
 • Ebru Uzunoğlu , Sema Misci Kip.
  (2014) Dialogic Communication through Social Media: How Turkish Non-Profit Organizations (NPOs) Use Facebook to Build Relationships?.
  19th Corporate And Marketing Communications (CMC) Conference / Proceedings Of The 19th International Conference On Corporate And Marketing Communications
 • Selin Türkel.
  (2013) “Kurumsal sosyal sorumluluğa yönelik tüketici algısı: Market örnekleminde betimsel bir araştırma.
  1. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu
  121-133,
 • Sema Misci Kip , Ebru Uzunoğlu.
  (2013) Communicating with publics through blogger engagement in the age of digitalization.(Sunumu yapılmış bildiri).
  EUPRERA Annual Congress
 • Ebru Uzunoğlu , Sema Misci Kip , Burcu Yaman.
  (2013) How Brand Messages Are Disseminated Through Blogger Endorsement: Descriptive Case Studies from Food Sector.
  10th International Symposium Communication In The Millenium
  272-284, ISBN: 978-975-404-927-5
 • Sema Misci Kip , Ebru Uzunoğlu.
  (2012) Building relationships through websites: A content analysis of Turkish environmental non-profit organizations' websites (Konferansta sunumu yapılmış bildiri).
  EUPRERA Annual Congress
 • Selin Türkel , Burcu Öksüz.
  (2011) The impact of corporate social responsibility communication on consumer attitudes: Is there an effective way to reach consumers?.
  Lisbon University Institute / Symposium On Ethics And Social Responsibility Research
 • Ebru Uzunoğlu.
  (2010) Can We Accept User Generated Ads in Social Media as a Communication Tool?.
  International Conference On New Media And Interactivity / New Media And Interactivity
  92-99, ISBN: 978-975-400-330-7
 • Ferah Onat , Ebru Uzunoğlu.
  (2009) Çalışanların Ağızdan Ağıza Pazarlamadaki Yeri.
  Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi / MARCOM 2009 Uluslararası Pazarlama İletişimi Sempozyumu
  127-139, ISBN: 978-975-483-810-7
 • Beril Akıncı Vural , Selin Türkel.
  (2009) The Impact of Corporate Social Responsibility Communication Tools on Consumer Attitudes.
  Social Sciences Research Society (SoSReS) / Second International Conference On Social Sciences
  171-183,
 • Gonca Gunay , Oznur Yurt , Sema Misci.
  (2009) Value Creation through Inventive Templates.
  Ankara University International Conference On Market, Marketing & Entrepreneurship AUMEC 2009
  317-323, ISBN: 978-605-5782-06-1
 • Burcu Öksüz , Selin Türkel.
  (2009) Can social goals be the youth Ideal? A research on university students’ social entrepreneurship intentions.
  6th International NGO’s Conference
  537-544,
 • Ebru Uzunoğlu , Sema Misci.
  (2009) The Effects of Co-Branding on Consumer Perception.
  4th International Conference On Business, Management And Economics (ICBME) 2008
  25-32, ISBN: 978-975-6339-18-3
 • Ferhat Onat , Ebru Uzunoğlu.
  (2008) Kurumsal İletişimde Örgütün Dışa Açılan Penceresi Konumundaki Yönetici Asistanlarının Duygusal Zeka Gerekliliğinin Değerlendirilmesi.
  II. ULUSLARARASI DUYGUSAL ZEKA VE İLETİŞİM SEMPOZYUMU / MEDYAYI ANLAMAK: DUYGUSAL OKURYAZARLIKTAN MEDYA OKURYAZARLIĞINA
  130-140, ISBN: 978-975-483-784-1
 • Selin Türkel , Burcu Öksüz.
  (2008) Media Relations and Corporate Web Sites: A Case Study of the Most Admired Companies of Turkey.
  6th International Conference On Communication And Mass Media
 • Sema Misci , Ebru Uzunoglu.
  (2008) Knowledge management in the field of advertising: How advertising and media agencies manage knowledge?.
  9th European Conference On Knowledge Management
  515-524, ISBN: 978-1-906638-10-8
 • Burak Doğu , Selin Türkel , Burcu Öksüz.
  (2008) News Blogs: A Case Study of News Blogs in Turkey.
  Russian Communication Association / IV International Conference Of Russian Communication Association "Communication Studies Today: At Th
 • Ebru Uzunoğlu , Sema Misci.
  (2008) Value Creation through the Integration of Product Design and Branding.
  International Conference On Value Chain Sustainability
  263-271, ISBN: 978-975-8789-25-2
 • Ebru Uzunoğlu , Sema Misci.
  (2007) Müşteri Sadakatinde Başarının Anahtarı: Duygusal Zeka Örnek Olay İncelemesi – Garanti Bankası.
  Uluslararası Duygusal Zeka Sempozyumu 2007
  336-347, ISBN: 978-975-483-735-3
 • Ebru Uzunoğlu , Ayşen Temel Eğinli.
  (2007) The Effects of Innovation on Corporate Reputation: Samples of Successful Implementations.
  Yaşar Üniversitesi / Perspectives On Organizational Behavior And Organizational Culture
  249-272, ISBN: 978-975-6339-15-2
 • Sema Misci.
  (2006) Televizyon Programlarının ve Kanallarının Yetişkinler Üzerindeki Etkilerini Saptamaya Yönelik Bir Araştırma Önerisi.
  Radyo Televizyon Yayınları Kamuoyu Araştırmaları Platformu Yaklaşımlar, Eğilimler Ve Sorunlar
  99-104, ISBN: 978-975-6760-33-8
 • Damla Yıldırım , Selin Türkel (Metin).
  (2006) Halkla İlişkiler ve Cinsiyet.
  Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi / II. Ulusal Halkla İlişkiler Sempozyumu
  45-50,
 • Sema Misci.
  (2006) Yeni Medya Kullanımının Organizasyon Yapısına Etkileri .
  Yeni İletişim Ortamları Ve Etkileşim Uluslararası Konferansı
  128-137, ISBN: 975-400-300-9
 • Sema Misci Kip.
  (2004) Medya planlama açısından reklamcılık etiği: Çocuk ürünleri (Sunumu yapılmış ve özeti yazılmış bildiri).
  Ethics In Communication: Culture, Community, Identity
 • Philip James Kitchen , Ebru Uzunoğlu.
  (2014) Integrated Communications in Postmodern Era.
  Palgrave Macmillan , ISBN: 9781137388537
  Editör
 • Ebru Uzunoğlu , Ferah Onat , Ozlem Asman Alikilic and Sinem Yeygel Çakır .
  (2009) İnternet Çağında Kurumsal İletişim.
  Say Yayınları , ISBN: 9789754688467
  Yazar
 • Işıl Karpat Aktuğlu , Ayşen Temel , Sema Misci .
  (2007) Temel Kavramlarla Reklam Ajansı Reklamveren İlişkileri.
  Nobel , ISBN: 978-9944-77-151-1
  Yazar
 • Ebru Uzunoğlu.
  Haluk Sicimoğlu: Araştırma Departmanından Stratejik Planlamaya Giden Yolculuk.
  425-460
  Müge Elden , Murat Çelik.
  Reklam Ustaları 2.
  (2017), Detay Yayıncılık, ISBN: 9786052323243
 • Selin Türkel.
  Kurum Kültürü ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk.
  Burcu Öksüz.
  Kurumsal Başarıya Giden Yolda Kurum Kültürü.
  (2016),
 • Sema Misci Kip.
  Reklam ajanslarında yaratıcı kodlar ve kurum kültürü: Web siteleri üzerinden bir analiz..
  237-262
  Beril Akıncı Vural , Burcu Öksüz.
  Kurumsal Başarıya Giden Yolda Kurum Kültürü.
  (2016), Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık,
 • Ebru Uzunoğlu.
  Using Social Media for Participatory City Branding: The Case of @cityofizmir, an Instagram Project.
  94-116
  Ahmet Bayraktar , Can Uslay.
  Global Place Branding Campaigns across Cities, Regions, and Nations.
  (2016), IGI Global, ISBN: 9781522505761
 • Selin Türkel , Ebru Uzunoğlu.
  Fostering Social Networks for Corporate Social Responsibility Communication: An Exploratory Study on Twitter.
  Corina Buzoianu , Hasan Arslan , Mehmet Ali İçbay.
  Contextual Approaches in Communication.
  (2015), Bern: Peter Lang, ISBN: 978-3-631-66609-8
 • Ebru Uzunoğlu , Burcu Öksüz , Merve Genç.
  Changing Power Perceptions: Public Relations Practitioners and Social Media.
  Banu Akdenizli.
  Digital Transformations in Turkey, Current Perspectives in Communication Studies.
  (2015), Lexington Books, ISBN: 978-0-7391-9118-7
 • Selin Türkel.
  Corporate Social Responsibility (CSR) Communication: A Turkish Industry Example..
  P. Kitchen.
  Integrated Communications in the Postmodern Era.
  (2015), Palgrave Macmillan, ISBN: 9781137388537
 • Sema Misci Kip , Ebru Uzunoğlu.
  Fostering interactivity through responsiveness: The case of Turkish environmental non-profit organizations' websites..
  175-195
  Philip J. Kitchen , Ebru Uzunoğlu.
  Integrated Communications in the Postmodern Era.
  (2014), Palgrave Macmillan, ISBN: 9781137388537
 • Ebru Uzunoğlu.
  İnternet Reklamcılığında Yeni Bir Yaklaşım: Kullanıcıların Ürettiği Reklamlar (KÜR).
  211-250
  Sinem Yeygel Çakır.
  Teknolojinin Pazarlama İletişimine Etkileri.
  (2010), Nobel Yayınları, ISBN: 978-605-393-323-4
 • Sema Misci.
  Dijital Platform ve İletişim.
  Z Beril Akıncı Vural.
  Bilgi İletişim Teknolojileri ve Örgütsel Yaşam.
  (2006), Ege Üniversitesi Yayınları, ISBN: 9754837066