SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Pazarlama İletişimi ve Halkla İlişkiler (Tezli)

 

Güncel duyuru bulunmamaktadır.

Hakkımızda

 

Pazarlama İletişimi ve Halkla İlişkiler Tezli Yüksek Lisans (MA) Programı, pazarlama iletişimi ve halkla ilişkiler temeli güçlendirilmiş ve reklamcılık, kurumsal iletişim, halkla ilişkiler, marka iletişimigibi alanlara bütünsel bir perspektiften bakabilen, analitik düşünme yetisine sahip, etik anlayışı benimseyen, akademiye katkı sağlayabilecek nitelikte uzmanlar ve iletişimciler yetiştirmek amacıyla tasarlanmıştır. Bu nedenle pazarlama iletişimi ve halkla ilişkiler disiplinlerinin her ikisini de kapsayacak şekilde kurgulanmıştır. Programdan mezun olan bir kişi, bu sayede bütünleşik iletişim esaslı geniş bir perspektife sahip olacaktır. Bu açıdan değerlendirildiğinde programımız, diğer pek çok üniversitedeki halkla ilişkiler ve reklamcılık yüksek lisans programlarından farklı, günümüz iletişim dinamiklerine daha kapsamlı cevap verebilen yenilikçi bir yapıdadır.

Program ulusal ve uluslararası alanda çalışmaları bulunan güçlü bir akademik kadro ile uluslararası standartlar gözetilerek hazırlanmıştır. Ayrıca program tasarımında İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin resmi danışmanı olan Prof. Dr. Philip J. Kitchen'dan görüş ve tavsiyeler göz önüne alınmıştır. 

Programın eğitim dili İngilizce'dir.

Programla ilgili detaylı bilgi için: Araş. Gör. Pınar Umul Ünsal 

Başvuru koşulları ve ücretler ile ilgili ayrıntılı bilgi için: SBE Enstitü Sekreteri Seçil Pınarbaşı