Program Hakkında

Bilgi Notu 

Yöneticiler için İşletme (Executive MBA) Yüksek Lisans Programı

Bu programın amacı, farklı disiplinlerden gelen, iş hayatında belirli bir düzeyde tecrübeye ulaşmış yönetici ve yönetici adaylarını bir üst düzeye taşımak ve küresel rekabete hazırlamaktır.

İEU, Yöneticiler İçin İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile yurt çapında farklı disiplinlerde eğitim almış, iş hayatında deneyimli öğrencilere sektörlerinde uygulanabilecek yönetim becerilerini kazandırmak ve onlara sektör projeleriyle teori ve pratiği birleştirme olanağını sunmak amaçlanmaktadır. Programdan mezun olan öğrencilerin, bir üst yönetim kademesine hazır duruma gelmeleri ve çalıştıkları kurumlara değer katmaları hedeflenmektedir.

Bu programda öğrencilerimiz, işletme yönetimi alanındaki farklı dersleri, vaka analizleri, konu anlatımları, gerçek hayat projeleri, seminerler ve takım çalışmaları gibi çağdaş eğitim yöntemlerinin eş zamanlı olarak yürütülmesi yoluyla alacaklar ve üç dönemlik programdan çağdaş bilgiyle donatılmış, fark yaratan yöneticiler olarak mezun olacaklardır.

Kimler katılabilir?

  • İş hayatında belirli bir düzeyde tecrübeye ulaşmış yönetici ve yönetici adayları

Programın kurgusu ve çıktıları

Üç yıldan bu yana başarıyla yürüttüğümüz programımızı başta mezun ve öğrencilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızdan aldığımız geribildirimleri de değerlendirerek klasik ders yapısından çıkarıyoruz. Bu yapı pek çok işletme ve ekonomi yönlü konunun Harvard Üniversitesi İşletme Okulu’nun vakalarıyla desteklendiği ve bu vakaların yine konusunda uzman pek çok yerli ve yabancı akademisyen ve uygulamacılarla birlikte tartışıldığı kısa dönemli modüllerden oluşmaktadır.

Programda yer alan zorunlu ve seçmeli modüller kredi olarak yarı yarıya dağılmıştır. Zorunlu modüller bir MBA programının olmazsa olmazları olarak tasarlanırken, çok sayıda seçmeli modül başta inovasyon, yaratıcı düşünce, risk yönetimi, proje yönetimi, yönetim becerileri olmak üzere modern işletmeciliğin gerektirdiği konularla desteklenmiştir.

Programdan mezun olabilmek için toplam 30 yerel kredilik ders (60 ECTS kredisi) ve bir dönem projesi alınması gerekmektedir. Diğer programlardan farklı olarak 18’er haftalık 2 dönem olarak tasarlanan program bir akademik yıl içerisinde  tamamlanabilmektedir.

Öğrencilerimiz iş planları gereği daha az ders alabilirler, ancak bu durumda mezuniyet süreleri uzayacaktır. YÖK’ün 20 Nisan 2016 tarihli Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği öğrencilik süresine radikal kısıtlamalar getirmiştir. Dolayısıyla öğrencilerimizin dönem uzatmaları tavsiye edilmemektedir. 

Yukarıdaki esaslar programın hem Türkçe hem de İngilizce sınıflarında aynı şekilde uygulanacaktır.

 Ders Programı

 

 Ders Programı

Modules / Modüller

Total Class Hours /Toplam Saat

Number of Weeks / Hafta Sayısı*

1st Semester/1. Yarıyıl

 

 

Finance for Executives / Yöneticiler için Finans

28

2

Operations and Process Management / İşlemler ve Süreç Yönetimi

28

2

Organizations/ Örgütler

14

1

Electives (10modules)  /

Seçmeli Dersler (10modül)

140

10

 

210

15

 

 

 

2nd Semester/2. Yarıyıl

 

 

Marketing / Pazarlama

28

2

Understanding Financial Reports / Finansal Raporları Anlama

28

2

Strategic Management / Stratejik Yönetim                14                   1
Term Project /Dönem Projesi    
     

Electives (10 modules)  /

Seçmeli Dersler (10 modül)

140

10

 

210

15

*Yerel ders kredisi hafta sayısına eşittir.

 

 Electives / Seçmeliler

Total Class Hours /Toplam Saat

Number of Weeks / Hafta Sayısı*

Applied Strategic Management/ Uygulamalı Stratejik Yönetim

28

2

Strategies in Global Competition/ Küresel Rekabet Stratejileri

14

1

Technology as Strategic Tool/ Stratejik Araç olarak Teknoloji

14

1

Strategic Managerial Control/Stratejik Yönetim Kontrolü

14

1

Basics of Economic Development/Ekonomik Gelişmenin Temelleri

14

1

Basics of Firm Economics / Firma Ekonomisinin Temelleri

14

1

Quantitative Analyses Using Excel / Excel Yoluyla Kantitatif Analizler

14

1

Capital Budgeting / Sermaye Bütçelemesi

14

1

Financial Planning/ Finansal Planlama

14

1

Consumer Behaviour/ Tüketici Davranışı

14

1

Negotiations / Müzakere Teknikleri

14

1

Corporate Governance / Kurumsal Yönetişim

14

1

Business Ethics / İş Etiği

14

1

Leadership / Liderlik

14

1

Total Quality Management /  Toplam Kalite Yönetimi

14

1

Quantitative Methods for Decision Making / Kantitatif Karar Verme Yöntemleri

14

1

Fundamentals of Internal Controls / İç Kontrolların Temelleri

14

1

Sustainable Business / Sürdürülebilir İşletme

14

1

Legal Environment of Business / İşletmenin Yasal Çevresi

14

1

Risk Management / Risk Yönetimi

14

1

HR Development / İK Geliştirme

14

1

Supply Chain Management / Tedarik Zinciri Yönetimi

14

1

Sales Management / Satış Yönetimi

14

1

Design Thinking / Tasarım Aklı

14

1

Project Management / Proje Yönetimi

14

1

Family Business / Aile İşletmeciliği

14

1

B2B Business /  B2B İşletmeciliği

14

1

Change Management / Değişim Yönetim

14

1

Brand Strategy / Marka Stratejisi

14

1

Social Media for Branding / Markalaşma için Sosyal Medya

14

1

Production Planning / Üretim Planlama

14

1

Performance Measurement/ Performans Ölçme

14

1

Budgeting and Pricing/Bütçeleme ve Fiyatlandırma

14

1

Financial Statement Analysis/  Finansal Tablo Analizi

14

1

Competitive Pricing/ Rekabetçi Fiyatlandırma

14

1

*Yerel ders kredisi hafta sayısına eşittir.

 

Tablolarda da görüldüğü üzere programın yeni hali 14 ve 28 saatlik modüllerden oluşmaktadır. 14 saatlik modüllerin hafta içi iki akşam 3,5’ar saat ve aynı haftanın cumartesi günü 7 saat olarak verilmesi planlanmıştır. 28 saatlik modüller ise aynı esaslar çerçevesinde iki hafta üst üste yapılacaktır.

Programlarımızda eğitim hafta içi iki gün (18.30-21.30) ve Cumartesi günleri (10.00-17.00) olmak üzere haftada üç gün yapılmaktadır. Hangi modüllerin ne zaman açılacağı önceden ilan edilecektir. Bu şekilde öğrencilerimiz kendi iş planlarını da dikkate alarak her dönem hangi modülleri alacaklarına kendileri karar verebileceklerdir.

Öğrenciler öğrenimleri boyunca zorunlu olarak Executive MBA seminerine katılmaktadırlar. Executive MBA seminerlerine bugüne kadar Vergi, Strateji, İş Etiği, Markalaşma, Yaratıcılık, Proje Yönetimi gibi çok çeşitli konularda alanında uzman ve başarı hikâyeleri olan misafir konuşmacılar davet edilmiştir.

Mezun olmanın temel şartlarından birisi de Dönem Projesi hazırlamaktır. Her öğrenci kendisine atanan akademik danışmanla birlikte tercihen kendi iş kolu, görevi ile ilgili ve iş yerinde karşılaştığı bir problemi çözmeye yönelik konularda proje hazırlamak durumundadır.

Örnek ders içeriği

Öğrenciler için bir modülün iş yükü dersler başlamadan önce yapılması gereken okumalar, hazırlıklar, fiilen yapılan dersler ve modül tamamlandıktan sonra yapılması gereken raporlama, okuma ve tartışmaları içermektedir. Tablolarda görülen saatler ise yalnızca bir modülle ilgili olarak sınıfta yapılacak yüz yüze dersleri ifade etmektedir.

Örneğin Budgeting and Pricing (Bütçeleme ve Fiyatlandırma) dersinin içeriği aşağıdaki gibidir:

 

Konu

Hazırlık

1

Oryantasyon

Dersi hazırlamak üzere sisteme giriş yapma.

2

Kendi kendine çalışma

Okuma Ödevi I

Lütfen linkte yer alan dökümanı okuyunuz

http://ocw.mit.edu/courses/sloan-school-of-management/15-521-management-accounting-and-control-spring-2003/lecture-notes/web_class7.pdf

3

Kendi kendine çalışma

Okuma Ödevi II

Lütfen şu dökümanı okuyunuz

Bütçeleme: Geleceği Görme

HBS Notu : Ürün kodu 5221BC-PDF-ENG

4

Kendi kendine çalışma

Vaka Analizi I

Lütfen Cravat Vakasını hazırlayınız

5

Ders 1 – BÜTÇELEME

Kravat Vakası Analizi

Kravat Vakası Analizi

6

Kendi kendine çalışma

Okuma ve vakaların gözden geçirilmesi

7

Ders  2 – BÜTÇELEME devam

Değişken,Sabit Maliyetler, Esnek Bütçeler

Vaka analizi: Spruce Street Shelter

Okuma Ödevi III

Lütfen maliyetlerin davranışı konusunu linkteki dökümandan tekrar ediniz

http://ocw.mit.edu/courses/sloan-school-of-management/15-501-introduction-to-financial-and-managerial-accounting-spring-2004/lecture-notes/lec19cost_acc.pdf

 

Vaka Analizi II

Lütfen aşağıdaki vakayı analiz ediniz.

Spruce Street Shelter, HBS vakası

David W. Young

8

Kendi kendine çalışma

Vaka Analizi III

Lütfen aşağıdaki vakayı analiz ediniz.

Blackheath Manufacturing Company, HBS vakası

Francis Spreng

9

Ders 3 – FİYATLANDIRMA

Vaka analiz: Blackheath Manufacturing Company

Blackheath Manufacturing Company Analizi

10

Ders 4 – TRANSFER FİYATLANDIRMA

Vaka analizi: Birch Paper Company

Vaka Analizi IV

Birch Paper Company, HBS vakası

Neil E. Harlan; William Rotch

11

Kendi kendine çalışma

Okuma ve vakaların gözden geçirilmesi

12

Kendi kendine çalışma

Okuma Ödevi IV

(İleride açıklanacaktır)

13

Vaka Ödevi– Hazırlık

Vaka dönem içerisinde verilecektir.

14

Vaka Ödevi– Hazırlık

 

15

Vaka Ödevi– Teslim

 

16

Geri bildirim

 

 

İlk planlamaya göre öğrenciler program boyunca yaklaşık 60 tane Harvard vakası çözmüş / tartışmış olacaklardır. Türkçe programla İngilizce program arasında vakalar konusunda da herhangi bir fark olmayacaktır. 

Başvuru koşulları

Yöneticiler için İşletme YL Programı /Executive MBA tezsiz olduğundan ALES, GMAT sınavı koşulu aranmamaktadır.

Eğitim dili tümü ile İngilizce olan üniversitelerin mezunlarından, mezun oldukları ilk 3 yıl içinde İngilizce Yabancı Dil sınavı belgesi aranmaz. Aksi halde İngilizce dil sınavları ve puanları aşağıdaki gibidir:

  • YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı): 70
  • TOEFL (Test of English as a Foreign Language): 84
  • İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu “İngilizce Yeterlik Sınavı": 70

Adayların başvuru dosyalarına bir adet niyet mektubu ile en az bir referans mektubu eklemeleri, ayrıca yapılacak mülakat ve/veya değerlendirme sonucunda başarılı olmaları gerekmektedir.

Bu programa başvurabilmek için minimum 3 yıl iş tecrübesi gerekmektedir. Program iş deneyimi az olan adaylara uygun değildir. Geçmiş deneyimlerimize göre sınıflarda iş tecrübesi ortalaması 10 yıla ulaşmıştır. Genç katılımcılara bu program yerine normal MBA programı önerilmektedir. 

Başvuru tarihlerini kaçıranlar Özel Öğrenci statüsü konusunda bilgi için aşağıdaki ziyaret edebilirler. http://gsb.ieu.edu.tr/tr/ozel-ogrencilik

Program ücretleri ve indirimler

İngilizce programa başvuran, dil yeterliliği gösteremeyen ve Türkçe programa girmeyi de tercih etmeyen adaylar isterlerse İngilizce Hazırlık Sınıfına devam edebilirler.

Hazırlık sınıfının dönemlik ücreti akademik yıl bazında belirlenir. 

Yöneticiler için İşletme / Executive MBA programı toplam 31 krediden oluşmaktadır. Program ücretine aşağıdaki linkten ulaşılabilir. 

http://gsb.ieu.edu.tr/tr/ucret-bilgileri

Yüksek lisans programlarımızda aile bireyleri, TOBB üyeleri indirimi, İEU mezun indirimi vb. başlıklar altında çeşitli indirimler sunulmaktadır. İndirimlerle ilgili detaylar http://gsb.ieu.edu.tr/tr/indirimler   linkinde verilmiştir.


Başvuru koşulları ve ücretler ile ilgili ayrıntılı bilgi için:

Fulya Alagöz, e-mail: fulya.alagoz@ieu.edu.tr

Program koordinatörü:

Doç. Dr. Mehmet Gençer, mehmet.gencer@ieu.edu.tr