DENEYSEL PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ)

 • Özlem Şimşekoğlu and Nuran Aydemir.
  (2014) Health-seeking practices and psycho-social factors related to health behaviors in a Turkish sample.
  Journal Of Behavioral Health , Vol. 3, No. 1, 17-24,
 • Özlem Şimşekoğlu.
  (2014) How Do Attitudes, Personality Traits, and Driver Behaviors Relate to Pedestrian Behaviors?: A Turkish Case.
  TRAFFIC INJURY PREVENTION , Vol. 00, 1-6,
 • Özlem Şimşekoğlu , Trond Nordfjaern , M. H. Zavareh , A. M. Hezaveh , A. R. Mamdoohi and T. Rundmo.
  (2013) Risk perceptions, fatalism and driver behaviors in Turkey and Iran.
  SAFETY SCIENCE , Vol. 59, 187-192,
 • Seda Dural , Hakan Çetinkaya , Seda Can , Alp Giray Kaya , Olga Selin Hünler.
  (2013) Examination of sex differences in the responses to heterosexual and homosexual infidelity.
  Anadolu Psikiyatri Dergisi ,
 • Trond Nordfjaern , Özlem Şimşekoğlu , Torbjörn Rundmo.
  (2012) A Comparison of Road Traffic Culture, Risk Assessment and Speeding Predictors between Norway and Turkey.
  Risk Management , Vol. 14, No. 3, 202-221,
 • Özlem Şimşekoğlu , Trond Nordfjaern , Torbjörn Rundmo.
  (2012) Traffic risk perception, road safety attitudes, and behaviors among road users: a comparison of Turkey and Norway.
  Journal Of Risk Research ,
 • Olga S. Hünler.
  (2012) The Factors Predicting Depression of Expatriates in Turkey.
  Psychology Research , Vol. 2, No. 9, 515-523, ISBN: 2159-5542
 • Özlem Şimşekoğlu , Timo Lajunen.
  (2009) Relationship of seat belt use to health and driver behaviors.
  TRANSPORTATION RESEARCH PART F-TRAFFIC PSYCHOLOGY AND BEHAVIOUR , Vol. 12, No. 3, 235-241,
 • Olga Hünler.
  (2009) Hollanda’daki Türkiye Kökenli Göçmenlerin Psikolojik Sorunları ve Kadın Erkek Farkları..
  K A D ı N / W O M A N 2 0 0 0 , Vol. 10, No. 2, 1-26, ISBN: 1302 - 9916
 • Özlem Şimşekoğlu , Timo Lajunen.
  (2008) Environmental and Psychosocial Factors Affecting Seat Belt Use Among Turkish Front-Seat Occupants in Ankara: Two Observation Studies.
  TRAFFIC INJURY PREVENTION , Vol. 9, No. 3, 264-267,
 • Özlem Şimşekoğlu , Timo Lajunen.
  (2008) Why Turks do not use seat belts? An interview study.
  ACCIDENT ANALYSIS AND PREVENTION , Vol. 40, No. 2, 470-478,
 • Özlem Şimşekoğlu , Timo Lajunen.
  (2008) Social psychology of seat belt use: A comparison of theory of planned behavior and health belief model.
  TRANSPORTATION RESEARCH PART F-TRAFFIC PSYCHOLOGY AND BEHAVIOUR , Vol. 11, No. 3, 181-191, ISBN: 1369-8478
 • Özlem Şimşekoğlu , Trond Nordfjaern.
  (2013) The role of safety culture/climate and social cognitive factors for driving behaviors of Turkish professional drivers. .
  The 13th European Congress Of Psychology
 • Olga Selin Hunler.
  (2013) Traumatic Experiences of Turkish LGBT People and the Role of Their Families.
  1st International Conference On LGBT Psychology And Related Fields / Psychology, Community & Health, Vol 2, No 2 (2013) - Special Issue
  236-236,
 • Özlem Şimşekoğlu , Trond Nordfjaern.
  (2013) Risk perceptions, fatalism and driver behaviors in Turkey and Iran.
  6th International Conference On Driver Behaviour And Training
 • Özlem Şimşekoğlu.
  (2012) Effect of snowfall on seat belt use.
  27th Of International Conference Of Applied Psychology, Melbourne / Advances In Traffic Psychology
 • Olga Selin Hünler.
  (2012) Erkek Üniversite Öğrencilerinde Beden İmgesi ve Pozitif-Negatif Duygulanım İlişkisi.
  TPD & BÜ Psikoloji Bölümü / 17. Ulusal Psikoloji Kongresi
  26-27,
 • Özlem Şimşekoğlu , Trond Nordfjaern , Torbjörn Rundmo.
  (2011) Attitudes, Behaviours and Risk Perception Related to Road Traffic Safety: A Comparison between Norway and Turkey..
  The 12th European Conference Of Psychology, İstanbul / Özet Kitabı
 • Özlem Şimşekoğlu , Trond Nordfjaern , Torbjörn Rundmo.
  (2011) A Comparison of Road Traffic Culture in Norway and Turkey.
  International Conference On Driver Behavior And Training, Paris / Özet Kitabı
 • Olga S. Hünler.
  (2011) The Factors Predicting Depression of Expatriates in Turkey.
  European Federation Of Psychologists' Associations / 12th European Congress Of Psychology
 • Olga Selin Hünler.
  (2010) Cinsiyet Rolleri Depresyon İlişkisinde Boyun Eğici Davranışların Aracı Rolü.
  16. Ulusal Psikoloji Kongresi / 16. Ulusal Psikoloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı
  56-56, ISBN: -
 • Olga S. Hünler , Ciğdem Leblebici.
  (2009) Gender-Related Factors and Depression among Female University Students.
  International Multidisciplinary Women's Congress
 • Olga Selin Hünler , Tülin Gençöz.
  (2008) Hollanda’da Yaşayan Türk Göçmenlerin Yaşam Doyumu İle İlişkili Faktörler .
  15. Ulusal Psikoloji Kongresi / 15. Ulusal Psikoloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı
  160-160, ISBN: -
 • Özlem Şimşekoğlu , Timo Lajunen.
  (2008) A comparison of seat belt use between work time and free time driving among Turkish taxi drivers. .
  Driver Behaviour And Training:Vol III.
  215-225,
 • Olga S. Hunler.
  (2007) Factors Associated with Psychosomatic Complaints of Turkish Newcomers in the Netherlands.
  Xth European Congress Of Psychology
 • Olga Selin Hünler .
  Sosyal Çevre, Kültür ve Sosyal Destek .
  No. 9, 45-51
  A. Nuray Karancı , Faruk Gençöz , Özlem Bozo.
  Psikolojik Sağlığımızı Nasıl Koruruz? I Çocukluk Ve Ergenlik.
  (2007), Odtü Yayıncılık, ISBN: 9789944344319